NIMA-projecten

We gaan het gesprek over “Niet In Mijn Achtertuin” projecten niet uit de weg

NIMA wil zeggen: ‘Niet in mijn achtertuin’. In de bestuurlijke taal kiest men vaak voor de Engelse term Nimby-project: ‘Not in my backyard’. Projecten waarvan bijna iedereen vindt dat ze moeten gebeuren, maar het liefst niet in de eigen, directe leefomgeving. Een voorbeeld is het plaatsen van windmolens of dichter bij huis: het ‘Anders Wonen’-project of het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten.

D66 Tiel gaat het gesprek over lastige onderwerpen niet uit de weg, dus ook niet over de ‘Niet in mijn achtertuin’- projecten die momenteel spelen in Tiel. Deze onderwerpen lenen zich wat ons betreft uitstekend voor een openbaar debat. Zo is D66 niet tegen een betere huisvesting van arbeidsmigranten, maar vinden wij een grootschalige huisvesting in woonwijken niet gewenst.

De afgelopen periode is teveel in beslotenheid vergaderd over moeilijke onderwerpen. Dit is vooral gedaan om onrust onder de bewoners te voorkomen. We zagen echter dat er tóch vaak onvolledige informatie naar buiten kwam, waardoor juis onrust ontstond. Ook hier geloven wij in openheid. Alleen door met iedereen gelijkwaardig in gesprek te gaan, kan eenieder tot een standpunt komen en kan zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden. De openheid moet terug in de Tielse gemeenteraad. Transparante discussies en besluiten moeten kenmerken zijn van het lokale bestuur.  Bovendien is het voor D66 een voorwaarde voor betuurlijke vernieuwing. Geen achterkamertjes, maar met de inwoners als volwaardige partners in gesprek om tot passende oplossingen te komen.