Samen op weg naar een duurzame toekomst

beste Tielenaren,

Er is op landelijk niveau veel aandacht voor een meer transparante bestuurscultuur. Ook in Tiel gaan wij graag het gesprek aan met de inwoners. Geen lange lappen tekst met beloften, maar kort en bondig onze visie voor de gemeente en ideeën over hoe we meer betrokkenheid van onze inwoners denken te bereiken. D66 Tiel pleit al jaren voor meer betrokkenheid van onze inwoners. Dit doen we onder andere door meer ruimte te laten voor het vormgeven van de eigen leefomgeving en het organiseren van activiteiten. We laten ons sociale en liberale gezicht zien.

We zijn transparant over onze wensen voor Tiel, Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen. Wij gaan graag het gesprek aan met inwoners over moeilijke kwesties, zoals de migrantenhuisvesting en het verplaatsen van de coffeeshops. Door zoveel mogelijk mensen te spreken, hopen we recht te doen aan ieders visie en goed uit te kunnen leggen waarom we soms niet aan ieders stem gehoor kunnen geven. Een actieve samenleving waarin we iedereen betrekken, dat is waar D66 voor staat.

In onze ogen kan dat alleen wanneer iedereen gelijke kansen krijgt. Een inclusieve gemeente, waarin iedereen mee kan doen en mensen de kans krijgen zich naar vermogen te ontplooien. Een breed aanbod aan onderwijs-, culturele en sportieve activiteiten en samen werken aan een prettige leefomgeving, is daarvoor in onze ogen onmisbaar. Bovendien hebben we veel aandacht voor een groenere toekomst; ook als gemeente kunnen en moeten we bijdragen aan het tegengaan van de klimaatopwarming. Investeren in duurzame oplossingen is voor D66 een must. Zo hebben we ons al ingezet voor het gasloos bouwen van het Lingecollege, het voedselbos en de duurzaamheidslening. We blijven ons ook de komende vier jaar inzetten voor duurzamer beleid, onder andere door te werken aan een stevig OV-netwerk in en om onze gemeente en toetsen wij de verschillende beleidsstukken aan de Global Goals.

We gaan graag samen met u op weg naar een duurzame toekomst!


Hubertien Stultiens
Lijsttrekker D66 Tiel