Wonen

We gaan fors tempo maken met de bouw van woningen; iedereen die in de gemeente Tiel wil wonen, moet er kunnen wonen

D66 wil de derde ontsluitingsweg voor Passewaaij zo snel mogelijk realiseren

We horen en zien het overal: de huizenprijzen bereiken historische hoogten en de tekorten op de woningmarkt lopen steeds verder op. Omdat D66 van mening is dat iedereen recht heeft op een prettige woonsituatie, willen we dat Tiel zo snel mogelijk gaat bouwen. Iedereen die in Tiel wíl wonen, moet in Tiel kúnnen wonen. In eerste instantie zorgen we voor meer woningen binnen de huidige bebouwde kom. Daarna  breiden we de woningbouw waar mogelijk en nodig meer uit. Dit dient uiteraard te gebeuren met aandacht voor mens en milieu, bijvoorbeeld door in te zetten op gasloos bouwen, bij nieuw te bouwen wijken direct voldoende laadpalen voor elektrische auto’s aan te leggen en mogelijkheden te scheppen voor de zogeheten Tiny Houses. Ook inzetten op en stimuleren van circulaire bouw is hier onderdeel van. Zo zijn wij groot voorstander van het ontwikkelen van Passewaaij buurt 9, 10 en 11, van woningen op het voormalig Veilingterrein en op het voormalig terrein van Oostendorp. Het realiseren van een derde uitvalsweg vanuit Passewaaij is daarbij een vereiste en die weg dienen we zo snel mogelijk te realiseren.

Tot slot is de huisvesting van arbeidsmigranten in dit kader punt van aandacht. In overleg met de woningcorporaties, uitzendbureaus, omwonenden en beoogde bewoners, moet gezocht worden naar een goede plek voor arbeidsmigranten om te wonen. Zij dragen immers bij aan onze economie en hebben recht op goede en veilige huisvesting. Wij zien de oplossing hiervoor echter niet in de verkamering van woningen in de wijken. Juist door goede woonoplossingen voor deze doelgroep te realiseren, blijven de woningen in de wijken beschikbaar voor mensen die er zich voor langere tijd willen vestigen en komt er meer ruimte op de woningmarkt. Door middel van hogere belasting en strikte afspraken kunnen woningen minder interessant gemaakt worden voor investeerders of speculanten.