Een duurzame bestuurscultuur

We faciliteren initiatieven van inwoners, die de gemeente leefbaarder en duurzamer maken

De titel van ons verkiezingsprogramma is: ‘Samen op weg naar een duurzame toekomst’. Duurzaamheid is een term waar we al jaren niet meer omheen kunnen.

Voor D66 is duurzaamheid meer dan ‘groen’ of ‘goed voor de wereld’. Het gaat ook over een bestuurscultuur die is voorbereid op de toekomst. De gemeente moet de betrouwbare partner zijn voor al haar inwoners. In alle openheid gaan we met elkaar het gesprek aan, zodat we samen met onze inwoners, andere politieke partijen en andere betrokken organisaties  passende oplossingen vinden voor problemen die we tegenkomen.

Het is tijd voor een ‘frisse wind’. D66 ziet graag dat alle partijen na de verkiezingen een aantal speerpunten inlevert bij de grootste partij en dat we van daaruit bekijken welke partijen met die punten aan de slag willen gaan in een college van burgemeester & wethouders. Na de formatie blijven alle ingebrachte punten in beeld. Zo wordt recht gedaan aan de speerpunten van alle partijen. In onze ogen hoeven partijwensen zeker niet in strijd te zijn met elkaar, maar kunnen deze elkaar juist aanvullen door op zoek te gaan naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Daarnaast vragen we elk jaar aan alle partijen om nieuwe speerpunten, zodat we kunnen inspelen op de situatie van dat moment en actuele politiek kunnen bedrijven.

Wie een betrouwbare partner wil zijn, voert in onze ogen een inzichtelijk en duurzaam financieel beleid. Investeren waar dat kan, maar zuinig zijn waar dat moet. De gemeente verkeert in financieel uitdagende tijden. Met name de kosten voor de Jeugdhulp blijven oplopen. Hoewel dit een landelijke trend is, betekent dit voor de gemeente wel dat die te maken heeft met beperkte middelen. Voor D66 is verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in combinatie met bezuinigingen nog steeds bespreekbaar; de breedste schouders dragen de zwaarste lasten om zo de voorzieningen en het wonen in Tiel voor al onze inwoners betaalbaar te houden.