Tiel en de regio

We maken afspraken met onze buurgemeenten over de klimaatdoelen

Onze gemeente is een stad met veel voorzieningen. De afgelopen jaren zijn we op steeds meer gebieden  gaan samenwerken met andere gemeenten in onze regio Rivierenland. Dat doen we in vergaande mate door middel van zogeheten Gemeenschappelijke Regelingen, zoals het RAR, de BSR, Werkzaak en de AVRI. Ook meer bescheiden vormen van samenwerking zien we steeds vaker, door bijvoorbeeld als Regio in te spreken bij de Provincie om een Snelfietspad tussen de verschillende regiogemeenten voor elkaar te krijgen.

Voor andere samenwerkingsvormen is een convenant afgesproken. Dit is een gezamenlijke financiële en organisatorische afspraak tussen gemeenten om bepaalde voorzieningen mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Voor de regio is Tiel onder meer interessant vanwege het winkelaanbod, de bibliotheek, de zorg en het ziekenhuis, het theater en de onderwijsvoorzieningen.

Regionale samenwerking versterkt onze positie in het Rivierenland en daarbuiten. In onze ogen is een actieve rol voor onze gemeente binnen de regio weggelegd. Door actieve en transparante samenwerking met onze buren kunnen we naar meer slagvaardige besluitvorming. Bij de provincie of in Den Haag, heb je als regio nu eenmaal meer te zeggen dan als kleine gemeente. Bij onderwerpen rond woningbouw, huisvesting van arbeidsmigranten, infrastructuur, duurzaamheid en werkgelegenheid is samenwerking belangrijk. Dat bespaart uiteindelijk kosten voor de eigen organisatie. Het is ook onze taak om regelmatig met politieke collega’s in de buurgemeenten te overleggen om tot gezamenlijke standpunten te komen.

Een succesvol voorbeeld van innovatieve samenwerking is het Regionaal Investeringsfonds. Hiermee biedt de regio kansen aan ondernemers voor het ontwikkelen van hun activiteiten.