Duurzaamheid

We ondersteunen onze inwoners bij het verduurzamen van hun huis

Duurzaamheid is niet alleen duurzaam bestuur, maar óók ‘letterlijk groen’ en ‘goed voor de wereld’. Een onderwerp dat ons na aan het hart ligt, omdat gelijke kansen voor iedereen beginnen bij een prettige en gezonde leefomgeving voor al onze inwoners. De afgelopen jaren hebben we ons onder meer sterk gemaakt voor de gasloze nieuwbouw van het Lingecollege, een snelfietspad tussen de verschillende gemeenten in onze regio en voor meer laadpunten voor elektrische auto’s in de parkeergarage in de Tielse binnenstad. Tegelijkertijd zien we goede duurzame initiatieven ontstaan binnen de gemeente, georganiseerd door inwoners. Denk aan kledingruilbeurzen, ideeën voor een pluktuin, zwerfboeken, een voedselbos en prikacties om zwerfafval tegen te gaan. Een mooi voorbeeld van een zeer geslaagd initiatief is het realiseren van ‘Vlindertuin De Zindering’, door een grote groep vrijwilligers. Wij denken dat er vooral winst te behalen is bij projecten waar inwoners al enthousiast voor zijn in plaats van mensen steeds maar weer nieuwe regelingen aan te bieden om ‘groenere keuzes’ te maken. In onze visie is de rol van de gemeente dan ook niet om nieuwe projecten en subsidies in het leven te roepen, maar vooral aan te sluiten bij projecten die al bestaan. Door inwoners die dergelijke projecten organiseren te ondersteunen en te faciliteren, kunnen we samen grote stappen maken in het duurzamer maken van onze gemeente. D66 vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente alle beleidsstukken  toetst aan de Global Goals om zo ook het totale beleid duurzamer te maken.

Eén manier om de klimaatdoelen te behalen is een autoluwe binnenstad. Daartoe willen we wel de toegang vanaf de parkeergarage naar de binnenstad verbeteren. Het rondloopgebied kan uitbreid, zodat er een betere verbinding ontstaat tussen recreëren, bijvoorbeeld op de Waalkade of in de Vlindertuin, en winkelen.