Economie

We gaan de Burense Poort en de Waalkade verder ontwikkelen

Tiel is een centrumgemeente. Dat betekent onder meer dat onze gemeente belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio. Tiel moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven om zich te vestigen. De afgelopen jaren is in dat kader vanuit D66 veel aandacht geweest voor de uitbreiding van Medel. Door de mogelijkheden, de ligging in het centrum van ons land, de uitstraling en de bereikbaarheid, zijn onze industrieterreinen zeer gewild. Voor veel bedrijven is het aantrekkelijk om zich in Tiel en omgeving te vestigen. Daarom blijven wij actief in gesprek met onze collega’s in de buurgemeenten, de Provincie en het Rijk om de A15 en de bereikbaarheid van de gemeente, ook met het OV, te verbeteren.

Vanuit economisch belang is het doorontwikkelen van de binnenstad in onze ogen onmisbaar. De ontwikkeling van de Burense Poort dient de komende jaren te worden uitgevoerd, zodat we aan alle kanten van het centrum een mooie toegang hebben.