Jeugd

We willen meer mogelijkheden voor cultuur en amateurkunst

Inwoners meer betrekken bij hun leefomgeving begint zo vroeg mogelijk.
In Tiel hebben we de Kinderraad waar kinderen uit groep zeven en acht kunnen meedenken over de inrichting van onze gemeente. Ook zijn er jongeren van hogere leeftijd bezig met het ontwikkelen van een Jeugdraad, die willen wij ondersteunen door hen te faciliteren. D66 wil de jeugdraad ondersteunen met kennis en financiën, zodat zij kan uitgroeien tot een serieuze plek waar ideeën en plannen tot uitvoering kunnen komen. Daarbij zien we nog wel eens dat volwassenen uiteindelijk ‘aan de haal gaan’ met de ideeën die de jeugdige inwoners hebben. Daarom pleiten wij voor  echte inspraakmogelijkheden door een Jeugdraad. Alleen dan zullen hun ideeën vorm kunnen krijgen en blijft ook de jongere doelgroep betekenisvol en enthousiast. Niet alleen meepraten voor spek en bonen dus, maar daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan het gemeentelijk beleid.

Verder zien we dat veel studenten  buiten Tiel  gaan studeren en niet meer terugkeren naar onze gemeente. Er zijn niet genoeg banen voor theoretisch opgeleiden in Tiel en jongeren zien onvoldoende ‘reuring’ binnen onze gemeentegrenzen. Een veelzijdig  aanbod van de Agnietenhof en het muziekpodium in Zinder, betere bereikbaarheid van onze gemeente van en naar de steden in onze omgeving en een fijn uitgaansklimaat kunnen hiertoe bijdragen. Daar zetten we de komende tijd op in.