Veiligheid

Meer aandacht voor preventie, zodat controle en repressie minder ingezet hoeft te worden

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom pleiten wij op het gebied van veiligheid voor preventie.  Je veilig en vrij voelen,kan alleen in een prettige leefomgeving, waarin je niet het gevoel hebt dat je bekeken wordt. Daarom zijn wij voor het terughoudend inzetten van bijvoorbeeld cameratoezicht en maatregelen, zoals preventief fouilleren. Ook een schone leefomgeving draagt bij aan een gevoel van veiligheid. Hard handhaven op het illegaal bijplaatsen van afval bij de vuilcontainers binnen onze gemeente en het tegengaan van schade aan de openbare ruimte is voor D66 prioriteit.
We zien de afgelopen jaren steeds meer polarisatie ontstaan binnen onze samenleving; mensen die sterk voor of sterk tegen een bepaald onderwerp zijn. Hierdoor ontstaan soms felle discussies en veel onbegrip over en weer. Hier gelooft D66 in de kracht van het gesprek. Door goed naar elkaar te luisteren en daadwerkelijk te willen horen wat de ander zegt, is het vaak goed mogelijk om tot een compromis te komen. Dit gesprek faciliteren en goed uitleggen waar  het in gemeenteland over gaat, ziet D66 als taak van de gemeente. Inwonerbetrokkenheid en inspreekmomenten in commissie of raad zijn hier goede instrumenten voor. Op die manier dragen we bij aan prettig samenleven.

We zien ook een toename van overlastsituaties in onze gemeente. Denk daarbij aan geluidsoverlast en overlast ten gevolge van onder andere ‘straatraces’ of illegaal vuurwerk. Ook hierop past een strenge handhaving. De overlast, veroorzaakt door het grote aantal coffeeshops in een klein gebied in de binnenstad, is ons een doorn in het oog. Betere verspreiding van de coffeeshops en een locatie buiten de binnenstad is voor D66 een logische keuze.