Noor Smits

Noor Smits - Beeld: Liesbeth Wattimury


Het programma van D66 sluit naadloos aan bij datgene wat ik belangrijk vind in de wereld, Nederland en in onze gemeente en waarvoor ik sta. Het geeft mij de tools in handen om Tiel leefbaarder te maken en te houden.

  • 60 jaar
  • Geldrop
  • Tiel
  • Zij/haar

Leefbaarheid en veiligheid voor alle inwoners van Tiel. Iedere inwoner van Tiel verdient zijn eigen plek in onze gemeenschap en heeft recht op een gelukkig en veilig leven. Voor het scheppen van de condities hiervoor wil ik me sterk maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De gemeentetuin vanwege zijn schitterende monumentale bomen die beschutting geven bij regen en verkoeling bij hitte en zorgen voor rust midden in het centrum van de stad en ons soms hectische leven. Dat we deze monumenten ook mogen behouden door het realiseren van een goed plaatselijk klimaatbeleid in Tiel.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Voor het scheppen van condities voor ieders gelukkig leven in Tiel is het noodzakelijk dat de daarvoor bestemde gelden op een goede- en eerlijke manier worden besteed. Dat vereist inzicht in en controle over de wijze van uitvoering van het beleid. Ik meen mijzelf te mogen rekenen, gezien mijn opleiding en werkervaring, tot diegene die een integrale kijk hebben op het te voeren beleid. Mocht de kennis ontbreken, zal ik er alles aan doen om mij deze eigen te maken om daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van ieders leefomstandigheden in Tiel.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het realiseren van voldoende woningen
  • Goede controle op de uitgaven van de (zorg)gelden
  • Het realiseren van een gedegen plaatselijk klimaatbeleid in samenwerking met de klimaatburgemeester.