Krishna Kurvers

Krishna Kurvers - Beeld: Liesbeth Wattimury

Graag wil ik mij inzetten om van Tiel een nog mooiere stad te maken dan het nu al is. Zelf woon ik al meer dan 16 jaar met veel plezier met mijn gezin in Tiel. Beroepsmatig werk ik al jaren voor lokale overheden en help ze op het gebied van automatisering en modernisering om de dienstverlening steeds beter te maken. Persoonlijk vind ik het helpen bij veranderingen en verbeteringen het leukste om te doen, Ik wil helpen om Tiel nog beter voor iedereen te laten functioneren zodat alle inwoners beter geholpen worden in hun persoonlijke behoefte.

  • 54 jaar
  • Rhenen
  • Tiel
  • Hij/hem

Al bijna mijn hele leven is D66 mijn partij. Juist de instelling om vooral te richten om moderniseren en effectievere overheids inrichting spreekt mij enorm aan.

Zelf ben ik vanuit mijn vakgebied al jaren betrokken bij het verbeteren van de lokale overheid, maar bijna altijd binnen het ambtelijk apparaat. Nu wil ik graag meer vanuit de raad helpen om onze gemeente nog mooier te maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Café Zinder: Een prachtige plek om te landen en een klein hapje te eten of drinken terwijl ik wacht tijdens muziekles van mijn kinderen of nadat ik een kleine culturele voorstelling heb bijgewoond of voordat ik wat boeken ga halen in de bibliotheek. Het heerlijke aan deze plek vind ik vooral dat deze nog niet zo ontdekt is omdat het iets uit het centrum ligt en daardoor heerlijk rustig is.   

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Waar ik vooral kansen zie is in modernisering van de lokale overheid waardoor we met minder ambtenaren, meer kunnen doen voor alle inwoners en als bestuurders meer tijd kunnen besteden aan contact onderhouden met alle betrokkenen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Digitalisering
  • Efficiëntere Sturing en rapportage
  • Meer inzicht in de lokale kerntaken