Erik Henning

Erik Henning - Beeld: Liesbeth Wattimury

Ik wil graag mijn klus afmaken !
Na bijna 12 jaar in de raad, zijn er een aantal zaken die ik graag af wil ronden.
Zo heb ik me intensief beziggehouden met de invoering van de Omgevingswet.
Binnen deze wet zie ik uitgesproken mogelijkheden voor een betere ruimtelijke, sociale en democratische samenleving in Tiel. Het fijne daarbij is dat die mogelijkheden helemaal in lijn liggen met het D66-gedachtegoed.
Het is mij daarnaast gelukt in Tiel een raadswerkgroep op te richten voor de invoering van deze wet. Deze werkgroep zorgt voor een open, apolitieke dialoog met de wethouder en de ambtelijke organisatie. Dat is nodig om de raadsleden de uitgangspunten van deze wet zich buiten de partijpolitiek eigen te laten maken. Het effect is dat de discussies in de raad to-the-point verlopen.
Helaas is de invoering van deze wet door onze eigen minister van binnenlandse zaken uitgesteld. Daarom wil ik graag de gelegenheid krijgen om deze invoering tot zijn afronding en evaluatie te begeleiden.
Mijn tweede stokpaardje is bestuurlijke vernieuwing.
In de afgelopen periode heeft Tiel een rapport laten opstellen met de titel “De Toekomstvisie voor Tiel.”
Dit rapport geeft heldere richtlijnen hoe Tiel zich zou moeten ontwikkelen.
Een onderdeel daarvan is het wijkgericht werken. O.a. de inrichting van de Omgevingswet leent zich daar voor en de invoering daarvan stuurt dan ook op deze werkwijze aan.
Maar ook voor het verbeteren van de sociale samenhang en de leefomgeving van de wijken en dorpen is dit een goede inzet.
Het diepere doel daarbij is de kloof tussen inwoners en bestuur van Tiel te verkleinen. Uit de eerste experimenten blijkt het wijkgericht werken inderdaad dit effect te hebben.
Deze start in bestuurlijke vernieuwing vind ik erg belangrijk en hoop in de komende raadsperiode mede te kunnen borgen dat hierin wordt doorgepakt.

  • 74 jaar
  • Utrecht
  • Tiel
  • Hij/hem

D66 betekent voor mij al sinds 1966 een leidraad voor mijn denken en doen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Zinder! Ik neem daar deel aan twee klarinetensembles en wordt daar gecoacht door de docente voor mijn eigen spel op de basklarinet en twee zelf opgerichte trio’s. Samenspel geeft een extra dimensie aan muziekbeleving en helpt mij regelmatig door moeilijke periodes heen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het welzijn van de inwoners te verbeteren, door goede educatiemogelijkheden en daarmee betere kansen op de arbeidsmarkt.
Maar ook via de eigen kracht van mensen, de sociale verschillen te verkleinen.
En een breed bouwprogramma zodat de Tielse bevolking ook een sociaal bredere basis krijgt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De kloof tussen de inwoners en het bestuur verkleinen
  • De woningbouwplannen versnellen, inclusief een westelijke ontsluiting van Passewaaij
  • Meer initiatieven voor volwassenen om aan amateurkunst en sport te doen wanneer ze meer vrije tijd krijgen en/of meer thuis kunnen werken