Ton Zuidema

Ton Zuidema - Beeld: Liesbeth Wattimury

Ton Zuidema is docent aan het Lingecollege lyceum in Tiel en 12 jaar fractievoorzitter voor D66 in Tiel. Daarnaast had hij zitting in de vertrouwenscommissie burgemeester en heeft hij meegewerkt aan het vinden van de huidige burgervader…
Hij is geboren en getogen Tielenaar en heeft een groot netwerk opgebouwd.

  • 64 jaar
  • Tiel
  • Tiel
  • Hij/hem

De plaatselijke politiek, het besturen van onze gemeente, kan echt duidelijker! De inwoners van Tiel en de dorpen van onze gemeente kunnen we veel beter betrekken en mee laten doen bij politieke activiteiten dan nu het geval is. Bestuurlijk vernieuwen wil wat mij betreft zeggen, dat we vaker en beter luisteren naar alle inwoners. Dat betekent dat het coalitieakkoord straks actueler en eigentijdser moet.

Van lastige onderwerpen, zoals de migrantenhuisvesting, het verplaatsen van de coffeeshops en ‘Anders wonen’ is het onwenselijk dat die in beslotenheid besproken worden.
Het aantal zorgaanbieders moet fors naar beneden bijgesteld in Tiel. Er is nu zo veel wildgroei in het Sociaal Domein, dat inwoners door de bomen het bos niet meer zien en de gemeente veel te hoge kosten bovendien staat de beheersbaarheid enorm onder druk.

De openbare ruimte in Tiel moet weer het visitekaartje van de gemeente worden. Dat betekent ook meer aandacht voor de toeristische waarden van Tiel en de dorpen.
Tiel heeft veel uitstekende voorzieningen, denk aan het ziekenhuis, het cultuurcentrum en de vele vormen van onderwijs. In het kader van cultuur, onderwijs, werkgelegenheid en duurzaamheid, kan Tiel weer de kartrekker voor de regio zijn.

De gemeente moet meer zicht krijgen en duidelijkheid bieden op het geven van gelijke kansen aan met name de jeugd. Bij sport, onderwijs en cultuur liggen uitdagingen als het gaat om het bieden van gelijke kansen aan onze inwoners. Zo kunnen we een begin maken door de hulpvraag uit de taboesfeer te halen.

Als geboren en getogen Tielenaar heb ik hart voor mijn woon- en werkomgeving en wil ik mij graag opnieuw inzetten voor onze prachtige gemeente!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Waalkade en de strandjes zijn voor mij de uitgelezen plek om tot rust te komen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Meer cultuur en meer evenementen. Betere invulling van de openbare ruimte, vooral in de binnenstad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer inspraakmomenten voor inwoners
  • Meer in gesprek met jongeren: oprichten jongerenraad ondersteunen
  • Maandelijkse zwerfvuil(ophaal-)dag instellen