Hubertien Stultiens

Hubertien Stultiens - Beeld: Liesbeth Wattimury

In de rol als lijsttrekker van onze partij hoop ik mensen te enthousiasmeren voor het gedachtegoed van D66 Tiel. Aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord is daarbij voor mij van groot belang; duurzaam beleid dat op zowel de korte als lange termijn een positieve bijdrage kan leveren aan de levens van alle inwoners van onze gemeente. Zelf ben ik geboren en getogen in Tiel en inmiddels ben ik hier woonachtig met mijn eigen gezin. Ik ken Tiel dus goed en weet wat er speelt.

  • 35 jaar
  • Tiel
  • Tiel
  • Zij/haar

D66 betekent voor mij verbinding van groepen met uiteenlopende standpunten en gelijke kansen voor iedereen.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen opdoen in de Tielse politiek. In de rol van Commissielid Samenleving en later ook als Commissielid Bestuur heb ik veel geleerd en ben ik gegroeid als actief lid binnen de Tielse politiek. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier samengewerkt met de leden van onze eigen partij als met die van andere partijen om zo onze verbindende rol in de Raad vorm te geven. Ik wil me inzetten voor nieuw leiderschap, met respect voor en in gezamenlijkheid met de meer ervaren leden.

Momenteel ligt één van de grootste uitdagingen binnen onze gemeente op het gebied van de uitvoering van de Wet op de Jeugdhulp. Ik heb me de afgelopen jaren hard gemaakt en zal dat ook blijven doen om al onze inwoners die dat nodig hebben te kunnen blijven voorzien van passende ondersteuning. Gelijke kansen voor al onze inwoners zijn daarbij leidend. Binnen het eigen netwerk als het kan, maar met ondersteuning van professionals als dat nodig is.

Tevens staat onze gemeente voor een aantal grote financiële uitdagingen. Deze ga ik graag aan samen met collega-raadsleden, maar vooral graag in samenspraak met onze inwoners. Wat zijn hun ideeën voor hun leefomgeving en hoe kunnen zij zelf bijdragen aan het bereiken van een breed gedragen wens in de buurt of wijk?
In mijn dagelijks werk als gedragswetenschapper is het mijn taak om de lijnen van behandeling van mijn cliënten uit te zetten en deze deels zelf uit te voeren. Zo ben ik niet alleen op de hoogte van de knelpunten in de zorg vanuit het perspectief van de gemeente, maar ook vanuit de kant van de zorgverleners en cliënten. Al deze kennis zet ik in om de zorg binnen onze gemeente zo goed mogelijk vorm te geven.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek binnen de gemeente is het gebied rondom Zinder. Cultuur, de Vlindertuin, gezellige horeca, de prachtige Waal, en het hertenkamp. Een prachtige ontmoetingsplek voor recreatie binnen onze gemeente.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ondanks alle mooie plekken in onze gemeente, liggen er nog veel kansen op het ontwikkelen van een aantal gebieden. Het uitbreiden van het aantal woningen in een prettige leefomgeving. Daar zijn de afgelopen periode al mooie stappen in gemaakt (denk aan de ontwikkeling van het Veilingterrein).
Tevens moeten we de komende jaren echt nog aan het werk om de zorg voor alle inwoners die dag nodig hebben goed te organiseren en dat op een duurzame manier te doen, zodat ook in de komende jaren onze inwoners op goede zorg kunnen blijven rekenen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer inzet op duurzaam beleid; toetsen aan de Global Goals
  • Uitbreiden van de kansen op de woningmarkt voor starters
  • Inzetten op kansengelijkheid: zorg en ondersteuning goed organiseren voor iedereen die dat nodig heeft