Charles de Laet

Charles de Laet - Beeld: Liesbeth Wattimury

Sporten en bewegen, dat zouden we voor iedereen toegankelijk moeten maken.

  • 59 jaar
  • Den Helder
  • Tiel
  • Hij/hem

We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. Sport is mijn passie en hier wil ik graag een bijdrage aan leveren in Tiel.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Je vindt mij vaak bij Astylos, de vereniging voor hardlopen, jeugdatletiek en survivalrun. We hebben een unieke kunstgras atletiekbaan, survival runbaan en hindernisparcours.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Sportclubs toegankelijk maken voor mensen met een handicap of beperking.