Krista Vermeulen

Krista Vermeulen - Beeld: Liesbeth Wattimury

Onze gemeente biedt de inwoners veel mooie en goede dingen. Tiel biedt onderwijs op veel niveaus, heeft een bloeiende en karakteristieke cultuursector, een mooie omgeving tussen Waal en fruitboomgaarden. Maar Tiel kampt ook met uitdagingen zoals en te weinig betaalbare woningen, kansenongelijkheid tussen mensen, winkelleegstand in het centrum en criminaliteit. Ik wil mij graag inzetten om deze problemen te helpen oplossen, en Tiel mooier en veiliger maken, een fijne woonplaats in de Betuwe.

  • 51 jaar
  • Vlaardingen
  • Tiel
  • Zij/haar

Ik geloof dat iedereen het beste wil maken van zijn of haar leven. Ik geloof ook dat uiteindelijk iedereen het liefst samen met anderen wil leven in een fijne, veilige en groene omgeving. Maar mensen zijn niet gelijk, hebben andere idealen én niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Deze ongelijkheid moeten we willen wegnemen. Ik geloof in de kracht van mensen om hun eigen leven en dat van anderen mooier te maken, mits zij daarvoor de vrijheid en de kansen krijgen.
De gemeente moet daarom blijven investeren in kansen voor iedereen, goed onderwijs, veiligheid op straat en binnen gezinnen, voldoende en passende werkgelegenheid en zorg voor kansarme mensen in de gemeente. Want pas als je je geen zorgen hoeft te maken over deze basis, kun je jezelf in vrijheid ontwikkelen en iets moois maken van je leven, dat van anderen en je omgeving.

D66 staat voor een inclusieve maatschappij waarin mensen vrij en zichzelf kunnen zijn, hun eigen verantwoordelijkheid voor een goede maatschappij nemen en mogen vertrouwen op hulp wanneer zij er zelf even niet meer uitkomen. Dit zijn uitgangspunten die ik altijd heb gedeeld, en nog steeds onderschrijf. Ik vind dat we mensen in staat moeten stellen om hun eigen leven vorm te geven zoals zij dat willen, in een samenleving die iedereen in staat stelt datzelfde te doen. Samenleven in vrijheid met respect voor elkaar.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De wetlands bij Passewaaij. Ik loop hier graag met onze hond. Deze uiterwaarden zijn elk seizoen en elke dag anders: groen, water en vogels hebben het hier voor het zeggen en de speling van het licht (zon of niet) op het water is prachtig. Als het water in de Waal hoog staat, besef ik hoe belangrijk onze sterke dijken zijn. Als het water heel laag staat, ontdek ik nieuwe wandelpaadjes en eilandjes.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Vergroten betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers bij stad en omgeving, Zorgen voor goede en betaalbare woningen (woningen in laatste stuk van Passewaaij realiseren), blijven investeren in (het vergroten van) sociale cohesie tussen mensen uit verschillende bevolkingsgroepen (jong, oud, arbeidsmigranten, vluchtelingen, hoog- en laagopgeleid, etc.) Investeer in cultuur, elkaar ontmoeten, tolerantie en verdraagzaamheid.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Stop met het volbouwen van de groene ruimte
  • Bouw Passewaaij af
  • Zorg voor goede woonruimte voor de arbeidsmigranten in de gemeente.