’s-Hertogenbosch scoort op openbaar groen

’s-Hertogenbosch maakt, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, genoeg ruimte voor groen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Natuur & Milieu. Een mooi resultaat van onze inzet de afgelopen bestuursperiode.

Natuur & Milieu onderzocht de verstening in de 32 grootste gemeenten van Nederland. In ‘s-Hertogenbosch zijn 58 buurten onderzocht. In 40% van de buurten is minder dan 75m2 groen per woning. Hiermee scoort ‘s-Hertogenbosch een stuk beter dan gemiddeld: het gemiddelde van de onderzochte steden is 53%. Volgens de onderzoekers zou er in minimaal 50% van de buurten 75m2 groen per woning moeten zijn. Anders is er te weinig ruimte voor groen.
 
De gemiddelde hoeveelheid groen per woning ligt in ‘s-Hertogenbosch op 129m2 per woning. Het gemiddelde van alle steden ligt op 105m2, dus ook op dit punt scoort ‘s-Hertogenbosch relatief goed. Ook is er geen één buurt zonder 1 ha aaneengesloten groen in ‘s-Hertogenbosch. In de andere gemeenten is dit gemiddeld in 10% van de buurten het geval. Bovendien is De Haverleij in Engelen in de top 10 van de minst versteende buurten geëindigd.
 
Mike van der Geld: “Ik ben blij met deze score uit het onderzoek. Onze ambitie voor een groene omgeving ligt nog hoger. Dit jaar investeren we flink in het verder vergroenen van woonwijken en meer biodiversiteit in de stadsparken. En in ons verkiezingsprogramma is een tomeloze ambitie op onder meer dit punt de rode draad. We willen de meest leefbare stad van Europa worden. Vergroening in de bestaande stad, de wijken en de dorpen is dan nodig. Daarom trekken we de natuur nog meer de stad in en versterken we de natuur in ons buitengebied.