Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Heide op de Veluwe. - Beeld: Unsplash

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We sluiten kolencentrales en kiezen voor zon en wind. Schone energie wordt makkelijker betaalbaar. En de overheid helpt je als een elektrische auto of zonnepanelen te duur zijn.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Onze standpunten

Dagelijks worden we geconfronteerd met afval. Zolang bedrijven, overheid en inwoners afval niet meer gaan behandelen als een belangrijke grondstof, blijft afval de komende jaren een grote uitdaging voor gemeenten.

Voldoende groen in en om de stad is noodzakelijk, want dat draagt bij aan een leefbare stad. Zo vangt ons groen CO2 op, maakt het de stad koeler en is het een buffer voor wateroverlast.

Klimaatverandering zorgt overal ter wereld voor bedreigingen en uitdagingen, Nederland is daarop absoluut geen uitzondering. We krijgen te maken met extremer weer en met een stijgende zeespiegel.

Vooral in Purmerend wordt flink gebouwd om het woningtekort in te lopen en het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Ook de komende jaren worden nog veel woningen gerealiseerd.

Dagelijks worden we geconfronteerd met afval. Zolang bedrijven, overheid en inwoners afval niet meer gaan behandelen als een belangrijke grondstof, blijft afval de komende jaren een grote uitdaging voor gemeenten.

Voldoende groen in en om de stad is noodzakelijk, want dat draagt bij aan een leefbare stad. Zo vangt ons groen CO2 op, maakt het de stad koeler en is het een buffer voor wateroverlast.

Klimaatverandering zorgt overal ter wereld voor bedreigingen en uitdagingen, Nederland is daarop absoluut geen uitzondering. We krijgen te maken met extremer weer en met een stijgende zeespiegel.

Vooral in Purmerend wordt flink gebouwd om het woningtekort in te lopen en het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Ook de komende jaren worden nog veel woningen gerealiseerd.

Het verkiezings-
programma

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Lees ons programma

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.