Afval; groene keuzes lonen

Dagelijks worden we geconfronteerd met afval. Zolang bedrijven, overheid en inwoners afval niet meer gaan behandelen als een belangrijke grondstof, blijft afval de komende jaren een grote uitdaging voor gemeenten. Zij betalen voor het aanbieden van restafval voor verbanding een heffing die door het Rijk wordt opgelegd. Deze heffing berekenen gemeenten door aan hun inwoners via de afvalstoffenheffing. 

In Purmerend en in Beemster is de scheiding van afval na enkele jaren van verbetering gestagneerd en kan en moet het nog een heel stuk beter. Zolang dat niet gebeurt, zullen de kosten voor de inwoners de komende jaren alleen maar stijgen. Er zijn dus maatregelen nodig, landelijk en lokaal. 

  • Door middel van een stevige communicatiecampagne komt er meer aandacht voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Het aandeel van GFT in het restafval is groot en dat is ontzettend zonde. Ook wordt een deel van onze e-waste (elektronisch afval) nog niet ingezameld via de milieustraat of nog niet hoogwaardig gerecycled. We maken van deze soorten afval een belangrijk aandachtspunt.
  • Er worden geen ballonnen of wenslampionnen opgelaten, of met plastic confetti gestrooid. Ook wordt er in vergunningen vastgelegd dat de kosten van eventueel benodigd natuurherstel en extra opruimwerkzaamheden door de gemeente, voor rekening van de organisator komen.
  • De milieustraat moet actief worden gepromoot als het adres voor het inleveren van afval dat niet in de reguliere containers kan. De samenwerking met Noppes en ambachtsbedrijven moet worden geïntensiveerd. Ook het kosteloos aan huis ophalen van grof vuil blijven we ondersteunen. Dit is een waardevolle service voor onze inwoners en helpt bij gescheiden inleveren van afval.
  • D66 wil de hoeveelheid afval ook verminderen en zwerfafval voorkomen door hier aandacht aan te geven in het onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op de gevolgen van (zwerf)afval en wat de leerlingen en de school zelf kunnen doen om dit te verminderen. Inwoners en organisaties die vrijwillig hun omgeving schoonhouden en/of zwerfafval opruimen, ondersteunen we actief.
  • Afspraken over het schoon houden van de omgeving van scholen, sportverenigingen en bedrijven worden vastgelegd in convenanten. Indien bedrijven hier niet aan willen meewerken, zal indien nodig de omgevingswet worden ingezet waardoor de gemeente handhavend mag optreden tegen bedrijven die zwerfafval, binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak, niet opruimen.
  • De gemeente stelt zich, waar mogelijk, ondersteunend en faciliterend op voor bedrijven en organisatoren van evenementen die hun afval willen verminderen.
  • De gemeente ondersteunt en faciliteert een statiegeldsysteem voor bekers bij evenementen, sporttoernooien enz. en zoekt daarbij samenwerking met andere gemeenten om dit gezamenlijk mogelijk te maken en de kosten van eventuele investeringen samen te dragen.
  • We willen de mix van plastics lokaal terugwinnen, recyclen en toepassen in producten die in de buitenruimte gebruikt kunnen worden, naar voorbeeld van de gemeente Almere. Dit kan in samenwerking met energie- en afvalbedrijf HVC.