Astrud Wildschut

Astrud Wildschut - Portret van Astrud Wildschut - Beeld: D66 Purmerend

Beemster en Purmerend gaan samen verder als een nieuwe gemeente en dat betekent herindelingsverkiezingen. Sinds mijn kandidaatstelling in 2018 is er veel veranderd op het politieke vlak in mijn leven. De afgelopen 3,5  jaar heb ik, als nieuwbakken raadslid, veel geleerd en veel gedaan. Ik heb aardig wat  schriftelijke en technische vragen gesteld en een initiatiefvoorstel ingediend en een bijeenkomst georganiseerd over natuurinclusief bouwen. Maar ook bijvoorbeeld meegeschreven aan de nota Houden van Dieren van ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot en heb ik de landelijke D66 werkgroep Dierenwelzijn opgericht.

We zijn als D66 fractie heel lokaal, maar hebben een groot landelijk netwerk waar we op kunnen terugvallen. Voor ons als fractie zijn de lijntjes naar onze Tweede Kamerleden, maar ook andere fracties in het land, heel kort. Mijn eigen netwerk is de afgelopen jaren flink uitgebreid en dat komt ook ten gunste van mijn werk voor de fractie en in de raad.

Meer over

  1. Stuur Astrud een email
  2. Volg Astrud op Twitter
  3. Volg Astrud op Facebook

Ondanks dat ik denk dat we de afgelopen periode al grote stappen hebben gemaakt bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn in Purmerend, is het nodig om de vinger aan de pols te blijven houden en te zorgen dat het goed blijft gaan. En dat geldt natuurlijk ook straks voor de Beemster. Maar ook als het gaat om oog houden voor al het groen in de gemeente, klimaatadaptatie; hoe gaan we om met waterberging en hittestress, zorgen dat we scherp blijven op natuurinclusief bouwen. Hoe zorgen we dat iedereen zich prettig blijft voelen in onze gemeente. Allemaal zaken waar ik me de komende periode voor in wil zetten.

We zijn als fractie echt een goed team met elkaar en ik zie uit naar een volgende raadsperiode met mijn collega´s. Met zetelwinst! Want we hebben een mooi programma met punten die concreet op korte termijn uitvoerbaar zijn, maar ook met punten die zogenoemde vergezichten zijn. We blijven heel graag in gesprek met onze leden, inwoners, maatschappelijke organisaties en vele anderen uit onze gemeente. Want met inwoners bespreken wat hen bezig houdt in onze gemeente en hoe D66 daarbij kan helpen, dat contact is zo waardevol. We staan altijd open voor gevraagd en ongevraagd advies. Want we gaan samen verder, een nieuw begin!

Astrud Wildschut

Beeld: D66 Purmerend