Werk maken van gelijkwaardigheid

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Purmerend en Beemster, ongeacht je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is helaas niet vanzelfsprekend. 

D66 staat dan ook pal voor de vrijheid en veiligheid van iedereen, want iedere inwoner moet kunnen meedoen. Daarom wil D66 dat de gemeente vooroploopt op het gebied van inclusiviteit en een baken van vertrouwen is waar mensen terecht kunnen die hulp nodig hebben. D66 laat niemand vallen.

  • Bij alle plannen wordt vooraf getoetst op toegankelijkheid. Zo wordt de doelgroep om advies gevraagd zodat zij vanaf het begin kunnen meedenken. Dit voorkomt (dure) aanpassingen later.
  • D66 wil dat er gericht beleid komt voor inclusiviteit en diversiteit, waarbij er extra aandacht is om racisme en discriminatie tegen te gaan. Samen met de betrokkenen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt jaarlijks een actieplan opgesteld, zodat dit nu echt continu aandacht krijgt en in de breedte de bewustwording toeneemt.
  • We zetten in op het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid. Tegelijk kan men altijd ergens fysiek terecht als men er zelf niet uitkomt. Bovendien zorgen we ervoor dat gemeentelijke informatie begrijpelijk en laagdrempelig is en dat alle gemeentelijke websites voldoen aan het VN-verdrag (2006).
  • Niemand hoeft in Nederland op straat te leven. We zorgen samen met gemeenten uit de regio voor een buffer van flexibele woningen (voor daklozen) en investeren in de gehele “opvangketen”, zodat er altijd een vangnet is en men tegelijk op eigen benen leert staan.