Veiligheid is van ons allemaal

D66 wil vooral samen met inwoners en ondernemers vormgeven aan veiligheid door hen een stem te geven bij het bepalen van de prioriteiten en te blijven doorgaan met burgerinitiatieven zoals het “Ogen en Oren-project” en WhatsApp-preventiegroepen.

Ook is er voldoende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals cybercriminaliteit en ondermijning.

  • De wijkagent blijft centraal staan en is samen met de BOA’s het aanspreekpunt in de wijk. Vaak is een gesprek effectiever dan een boete uitdelen of het ophangen van een camera.
  • Ook wat betreft jeugdoverlast investeert D66 liever in (extra) jeugdwijkagenten en het samen bieden van perspectief aan jongeren. Dat vraagt ook dat er in de stad voldoende ruimte is en activiteiten zijn waar jongeren gewoon lol kunnen hebben. Daarnaast wil D66 meer aandacht voor het tegengaan van seksueel geweld en (internet)pesten onder jongeren.
  • Belangrijk dat vooral wordt gekeken naar “high impact crimes”, zoals woninginbraken, geweld, overvallen/straatroven en bedreigingen.
  • Gezien de nadelen van vuurwerk op mens en dier, wil D66 het afsteken ervan blijvend ontmoedigen en streven we naar een centrale show (met lasers of drones) in de stad.
  • D66 wil gemeentelijke BOA’s meer zetten op de grootste ergernissen van wijkbewoners, zoals hondenpoep, parkeren en geluidsoverlast.