Werk en inkomen; iedereen kan meedoen

Belangrijk is dat iedereen kan meedoen en een stabiele financiële basis heeft. Voor velen is dat via een betaalde baan, maar lukt dat niet, dan biedt de gemeente adequate ondersteuning en wordt gekeken naar vrijwilligerswerk. Zo wordt ieders talent benut. Dat vraagt om maatwerk en persoonlijke begeleiding en soms het investeren in scholing en het wegnemen van schulden, zodat een nieuwe toekomst ontstaat.

  • De gemeente blijft goed samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs om te kijken aan welke kennis en vaardigheden nu en in de toekomst behoefte is. Zo wordt bijgedragen aan een betere match tussen de vraag (vacatures) en aanbod (mensen) en kunnen we gericht kijken waar kansen liggen om mensen om of bij te scholen.
  • D66 gaat bij de bijstand uit van vertrouwen en wil meer ruimte bieden om bij te verdienen, zodat (deeltijd) werken al direct loont, en kijken naar het Tilburgs Vertrouwensexperiment: minder regels, meer vertrouwen, meer keuzevrijheid en/of meer begeleiding.
  • Naast de bijstand biedt de gemeente duidelijke regelingen, zodat iedereen kan meedoen aan allerlei activiteiten op sport- en cultureel gebied en vooral kinderen ook alle kansen krijgen. Gezorgd wordt dat deze regelingen gemakkelijk aan te vragen zijn, ook door ZZP’ers en mensen met een flexibel contract en nog meer onder de aandacht worden gebracht. Steeds wordt gekeken of een regeling zo wel effectief is of kan worden verbeterd.
  • In het verlengde van de voedselbank wil D66 kijken naar Boeren voor la (naar Amsterdams voorbeeld), namelijk dat inwoners (via de MeerDoen-regeling) betaalbaar groenten en fruit kunnen kopen bij lokale boeren.

Helaas leven nog velen in armoede, onder wie de nodige kinderen. Veelal zijn schulden hier de oorzaak van. Het blijft van belang om in te zetten op preventie en het snel oppakken van signalen, zodat voorkomen wordt dat schulden problematisch worden.

  • D66 blijft investeren in preventie en goede samenwerking met scholen, woningcorporaties en energiebedrijven, waaronder de Stadsverwarming en banken. Ook bij de wijkteams en de gemeentelijke loketten wordt waar nodig snel geschakeld en breder gekeken wat er zoal speelt.
  • Wanneer er al schulden zijn, zet D66 zich in voor het instellen van een adempauze en voor het tijdelijk overnemen van de schulden door de gemeente. Dat geeft rust en overzicht. Ook worden inwoners meer gekoppeld aan vrijwilligers (bijvoorbeeld Schuldhulpmaatjes) en zo min mogelijk onder bewindvoering geplaatst.