Economie die werkt voor iedereen

In Purmerend en Beemster is volop bedrijvigheid en dat is de basis voor meer werkgelegenheid. De gemeente biedt ruimte voor ondernemers via een goed vestigingsklimaat en denkt echt mee. Ook hier is het van belang dat de gemeente goede contacten heeft met het bedrijfsleven, met ZZP’ers en de verschillende ondernemersverenigingen, zodat men weet waar behoefte aan is en tijdig ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen.

D66 ziet vooral kansen op het gebied van IT, zorg, techniek, duurzaamheid, energietransitie, kringlooplandbouw, fairtrade en houtbouw. De komende jaren moet het aantal banen in Purmerend en Beemster fors meegroeien met de toename van het aantal inwoners. Meer mensen moeten in de buurt een baan kunnen vinden. Belangrijk is dat beter met het onderwijs wordt samengewerkt, zodat jongeren en ondernemers optimaal kunnen profiteren. Tegelijk heeft D66 extra aandacht voor mensen die niet zo makkelijk werk kunnen vinden.

  • D66 wil dat de gemeente, samen met de ondernemers, meer initiatieven gaat ontplooien om mensen naar de binnenstad te krijgen. Want het bezoek aan de binnenstad daalt en ook de dinsdagmarkt staat al jaren onder druk. Van belang is dat het kernwinkelgebied goed bezet blijft, de openbare ruimte en de gevels er aantrekkelijk uitzien (geen schreeuwerige reclame) en dat de bestaande markt wordt aangevuld met themamarkten. Ook de bereikbaarheid van de binnenstad moet goed zijn en er moet in de omgeving genoeg plek zijn om te parkeren voor auto’s, brommers en fietsen.
  • De gemeente gaat met ondernemers en bezorgers een goederenpunt opzetten, zodat vrachtwagens en busjes niet meer door de stad hoeven en goederen met kleinere, elektrische wagens verder worden gebracht.
  • Samen met de winkeliers wordt per wijkwinkelcentrum bekeken wat nodig is om deze de komende 15 jaar aantrekkelijk te houden. Denk aan verruiming van bestemmingen of juist woningen erbovenop, maar niet valt uit te sluiten dat een wijkwinkelcentrum het niet redt.
  • Er komt een Circulaire Raad Purmerend, een klankbordgroep die samen met de gemeente kijkt hoe de circulaire economie gestimuleerd kan worden. In elk geval ziet D66 kansen om via netwerkbijeenkomsten ondernemers bij elkaar te brengen, om ondernemers actiever te informeren en te adviseren over wet- en regelgeving en nadrukkelijk startende lokale ondernemers op weg te helpen.