Een bereikbare gemeente

Een stad die groeit, zorgt voor meer verkeer en dus moet de bijbehorende infrastructuur meegroeien. Dat begint met ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer (OV). Daarna pas voor het autoverkeer, want een aantal hoofdroutes kan niet eenvoudig worden aangepast. Zo wil D66 fietsen stimuleren met voldoende fietsparkeerplekken en veilige routes door de hele gemeente.

Ook zien we graag (snel)fietsroutes tussen de gemeenten in de regio, zodat meer mensen met de fiets naar hun werk gaan. Verder investeren we in betere busverbindingen in de stad, goede overstapmogelijkheden en ruime stallingsmogelijkheden voor fietsen bij overstapplaatsen. Dit alles heeft bovendien een positief effect op de verkeersveiligheid.

  • D66 wil een verkeerspanel met deskundigen oprichten. Extra aandacht is nodig, omdat het gevoel van verkeersveiligheid recent is gedaald. Dit panel kan (on)gevraagd advies geven om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals het overzichtelijk maken van verkeerssituaties, kritisch kijken naar alle verkeersborden, slimme verkeerslichten etc.
  • Bij elk (bouw)plan wordt doorgerekend wat het effect is op de bereikbaarheid en de capaciteit van de bestaande infrastructuur. Eventuele kosten om knelpunten op te lossen worden doorberekend aan het betreffende plan.
  • Naast laadpalen voor auto’s komen er ook laadpalen voor elektrische fietsen en scootmobielen.
  • D66 staat voor het fijnmazige busnetwerk met goede aansluiting op OV-knooppunten (snel overstappen op trein/metro) en wil dat de maximale afstand naar een bushalte binnen woonwijken en dorpskernen rond de 400 meter blijft.
  • Belangrijk is dat het OV blijft en de komende jaren extra gepromoot wordt, zodat de reizigers weer terugkeren. Dit kan door acties te combineren met bezoek aan winkelcentra, theater of musea. Ook is het goed om te kijken hoe het reguliere OV meer samengebracht kan worden met andere vervoersstromen (onder meer WMO-vervoer en leerlingenvervoer).
  • D66 wil het beleid voortzetten om langparkeren in de binnenstad te stimuleren in de parkeergarages, zodat automobilisten voor kortparkeren op straat terechtkunnen en er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Wij maken graag extra parkeerruimte vrij voor autodeel- en autohuursystemen en milieuvriendelijke vervoermiddelen, zoals elektrische auto’s.
  • D66 wil dat er voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s zijn in de binnenstad en de wijken daaromheen. Betaald parkeren is hierbij een middel, maar wij zijn terughoudend met het uitbreiden van betaald parkeren in de wijken rond de binnenstad. Als dat gebeurt, moeten bewoners van deze wijken hier zorgvuldig bij worden betrokken.