Cultuur en sport, de verbindende schakels

Met de groei van de stad moeten ook de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur meegroeien, waarbij er meer aandacht is voor inwoners met een fysieke en/of mentale beperking. Verder zien we sport en cultuur als verbindende factoren tussen allerlei groepen en wordt steeds meer de samenwerking gezocht met het onderwijs en het bedrijfsleven.  

  • D66 wil inzetten op een meerjarenplan Kunst & Cultuur, waarbij de betrokken instellingen het voortouw nemen en de gemeente ondersteunend is. Zo willen we gezamenlijk garanderen dat het culturele aanbod toegankelijk en bereikbaar blijft en juist weer nieuwe mensen aantrekt. Laat zien wat er is, benut elkaars kennis en kijk naar mogelijke gezamenlijke en innovatieve voorstellingen en evenementen. Dit kan zo mogelijk ook samen met de regiogemeenten, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam.
  • Het gebied rond theater De Purmaryn, Purmerends Museum, ’t Stamhuis/Filmhuis en de Koepelkerk kan als cultureel hart worden gezien. We zien kansen, samen met de winkels en horeca, om daar meer activiteiten op te zetten en zo meer bezoekers te trekken.
  • Door de fusie met de Beemster krijgen we er een schat aan culturele instellingen bij. Belangrijk is dat het brede palet meer onder de aandacht wordt gebracht, ook op scholen. We stimuleren dat instellingen meer gaan samenwerken en kennis uitwisselen. Denk aan Historisch Genootschap Beemster en Vereniging Historisch Purmerend.
  • Reuring wordt wat D66 betreft het groenste en meest vernieuwende festival van Nederland. Dit kan door gebruik te maken van groene stroom, voorrang voor groene leveranciers, watertappunten en verder terugdringen van eenmalig plastic (onder meer statiegeldbekers).

  • D66 wil samen met alle sportverenigingen en de Sportraad een Sportaccommodatieplan 2040 opstellen, zodat tijdig kan worden ingespeeld op verenigingen die uit hun jasje groeien of verenigingen die te ruim in hun jasje zitten. Dit kan uitbreiding op bestaande locaties betekenen of het aanwijzen van nieuwe sportlocaties.
  • Tegelijk zet D66 in op het optimaal benutten van de sportvelden en – accommodaties. Het is zonde als bij de ene vereniging velden deels niet gebruikt worden en bij andere verenigingen activiteiten niet kunnen doorgaan vanwege een tekort aan velden. Ook anderen (individuele sporters of groepen los van een sportvereniging) mogen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van de (gemeentelijke) sportaccommodaties.
  • We houden aandacht voor de sportinfrastructuur van de toekomst, want er is steeds meer beweging tussen de digitale wereld en de echte wereld. Bewegen en leren stimuleren door elektronica is een middel om ook jongeren te bereiken.
  • Verder wil D66 dat op termijn alle kunstgrasvelden vervangen worden door echt gras (of ander soort materiaal dat geen schade aan de natuur oplevert).
  • De huidige capaciteit van het Leeghwaterbad staat onder druk, zeker gezien de groei van de gemeente. We onderzoeken daarom de haalbaarheid voor de toevoeging van een buitenzwembad.
  • D66 wil meer aandacht voor het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen. We vinden het belangrijk om het vrijwilligersklimaat en -beleid binnen sportverenigingen te verbeteren, te zorgen dat er binnen de verenigingen meer (bestuurlijke) ondersteuning komt en willen dat daar concrete plannen voor worden uitgewerkt.