Voor een groen, ruim en schoon Groningen

Beeld: Provincie Groningen

D66 staat voor een vitaal platteland en een sterke stad, waar het goed leven, wonen en werken is.

Samen zorgen we ervoor dat het schitterende Groningse landschap dat ons zo dierbaar is, groen, ruim en schoon blijft!

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen die de basis vormen van onze inzet in Provinciale Staten.

”Wij staan voor een Groningen met
lef en ambitie. Een provincie met goud in handen. Maar alleen door samen te werken kunnen we dat goud verzilveren.”