Floor Buigel

Floor Buigel - Beeld: Wendy Bruins

Groningen moet een toekomst bieden aan iedereen, zo ook voor jongeren. Met goede leefbaarheid op het platteland, uitstekende mobiliteit en onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt kunnen we een toekomst bieden aan jonge Groningers.  

  • 26 jaar
  • Groningen

De Provinciale Staten beslist over de toekomst van Groningen. En juist daarom is het belangrijk dat er jonge mensen in de Staten komen die de transitie willen en durven te maken die voor onze provincie belangrijk is. Het gaat daarbij om een innovatief klimaat voor de grote vragen omtrent onze toekomstige energievoorziening, een groener Groningen met duurzame landbouw, meer burgerparticipatie, een goed scholingsaanbod en een aantrekkelijke arbeidsmarkt waarbij voldoende voorzieningen voor mobiliteit en een fijn leefklimaat voorop staan. Omdat de provincie bij dit soort vraagstukken een belangrijke rol speelt, ben ik gemotiveerd om deze jonge mensen in de Staten te vertegenwoordigen. Daarbij voel ik een innerlijke drijfveer, want ik ben een Groninger in hart en nieren