Contact met D66

Contact met D66
in de provincie

Voor vragen aan onze fractie in Provinciale Staten over politieke kwesties:

@: [email protected]

De fractievergaderingen van D66 elke maandagavond (op het provinciehuis of digitaal) zijn in principe openbaar. Neem voor het bijwonen van een openbare vergadering vooraf contact op met de fractie.

Voor vragen aan ons regiobestuur over verenigingszaken:

@: [email protected]

Bezoek- en postadres:
Provinciale Statenfractie D66
Turfsingel 83
9712 KL Groningen

Sociale media:
Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn

Contact met
D66 landelijk

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066