Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie kenmerkt zich door een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. Een gezonde geest in een gezond lichaam is een motto dat uitstekend past bij de ambities van D66 voor de provincie Groningen.

Steun voor de
cultuursector

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66.

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een gemeenschap. D66 wil dat de provincie deze sector financieel versterkt. We zien graag dat de provincie op dezelfde manier gaat samenwerken met gemeenten als nu al met de gemeente Groningen. D66 wil dat de provincie het huidige cultuurbeleid in de komende periode voortzet.

D66 wil dat ieder dorp een ontmoetingsplek krijgt waar leven lang leren, culturele ontmoetingen en kennismaken met kunst en cultuur centraal staan. Gemeenten zijn hierbij als eerste aan zet.

‘Beweeginclusief’ denken

D66 vindt het van belang dat de provincie vanuit al haar beleidsterreinen kijkt in hoeverre het sport en bewegen kan stimuleren. Op vele terreinen zou de provincie ‘beweeginclusief’ moeten denken, waarbij sport en bewegen ook als maatschappelijk middel worden ingezet. Wij geloven in de maatschappelijke waarde van sportevenementen en de kansen die deze evenementen bieden om Groningen positief op de kaart te zetten. Daarom willen wij dat de mondiale (top)sportevenementen faciliteert, zo mogelijk samen met gemeenten en andere provincies. Ook heeft de provincie in onze ogen de taak om sport en bewegen voor inwoners met een fysieke of psychische beperking te stimuleren.

Kortom

  • Investeer in de professionalisering van de cultuursector.
  • Besteed meer aandacht aan ons erfgoed, inclusief de Groningse taal.
  • Bouw samen met gemeenten aan een huis van cultuur in elk dorp.
  • Investeer in (mondiale) sportevenementen.
  • Stimuleer sport en bewegen voor inwoners met een fysieke of psychische beperking.