Arjan de Boer

Arjan de Boer - Beeld: Wendy Bruins

Mijn naam is Arjan, ik woon in de stad Groningen en ben in het dagelijks leven biologiedocent. Ik ben opgegroeid op een boerderij met melkkoeien. Ik woon nu inmiddels ruim 10 jaar in de stad en houd van de levendigheid en de variatie. Hier kom je mensen met verschillende achtergronden tegen.

Als bioloog en boerenzoon wil ik graag bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. We staan voor grote uitdagingen op het vlak van stikstof, klimaat en water. Ik wil met mijn kennis en ervaring bijdragen aan de transitie naar een natuurinclusieve en circulaire landbouw. Zo investeren we in een groene leefomgeving en een duurzame provincie. Groningen kan samen met de twee andere Noordelijke provincies een voortrekkersrol nemen in deze transitie naar de landbouw van de toekomst.

Samen met anderen wil ik investeren in de kansen van de regio. Groningen bruist en biedt kansen voor jongeren. Deze kansen moeten we benutten voor een leefbare regio. Met onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt en goede verbindingen met Duitsland en Scandinavië. Groningen als de voordeur naar Europa. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

  • 32 jaar
  • Groningen