Werk en inkomen

Weggaan uit Groningen om elders een mooie baan te vinden? Dat was vroeger. Tegenwoordig draait de Groningse economie op volle toeren. De werkgelegenheid stijgt en met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan. Dankzij de vele startups en jonge, hard groeiende bedrijven hoeven studenten na hun afstuderen niet meer hun heil elders te zoeken. Ook in andere sectoren trekt de arbeidsmarkt aan, zoals in de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg- en welzijn. De arbeidsmarkt begint net als de huizenmarkt met name in de stad Groningen zelfs oververhit te raken. Eén op de vijf ondernemers in de provincie Groningen geeft aan dat ze door een gebrek aan personeel productiebelemmeringen ervaren en dat is niet gewenst.

Banen voor jongeren

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt. Met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan. Ook sectoren als de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg en welzijn hebben vakmensen nodig. Studenten hoeven na het afstuderen niet meer hun heil elders te zoeken voor een baan met perspectief.

D66 is trots op de groei van de Groningse economie. Wij willen dat de provincie volop doorgaat het met ondersteunen van de economie slimme en groene plannen. De energietransitie zien wij als banenmotor, met name voor jongeren. De circulaire economie heeft wat ons betreft de toekomst. Denk bij elke activiteit na of en hoe het circulair kan worden uitgevoerd. Zo kan Groningen uitgroeien tot dé groene energieprovincie van Nederland.

Een aantrekkelijk
vestigingsklimaat

Wij zien graag dat de provincie succesvolle programma’s als [email protected] en het 1000-banenplan voortzet. De provincie kan nog veel aantrekkelijker worden als vestigingsplaats en regio voor nieuwe bedrijven. Maak incubators ook mogelijk buiten de stad. Verbind nieuwe bedrijven, start-ups en innovatieve hubs nog nadrukkelijker aan de bestaande industrieën. Moderniseer leegstaande bedrijfsterreinen op een groene, slimme manier of geef ze een andere bestemming. Bijvoorbeeld met concrete plannen voor een natuurgebied, sportterrein, recreatie- of woongebied. Er komen wat ons betreft geen bedrijventerreinen bij als op de bestaande terreinen nieuwe bedrijvigheid geaccommodeerd kan worden. Op deze manier houden we het landschap open en karakteristiek.

Groningen kent het mooiste natuurgebied van Nederland, het oudste cultuurhistorische landschap van Noordwest-Europa en meer middeleeuwse kerkjes dan Toscane. Een regio die toeristen nog onvoldoende weten te vinden. D66 wil dat de provincie het toerisme actiever gaat stimuleren. Maak gebieden aantrekkelijk te maken voor zowel toeristen als voor ondernemers door de nadruk te leggen op een combinatie van natuur, sport, horeca en cultuur.

Kortom

  • Ondersteun de lokale economie met kracht.
  • Ga door met succesvolle programma’s als [email protected] en het 1000-banenplan.
  • Geef alle ruimte aan de circulaire economie.
  • Ga door met het vergroenen van de chemie- en industrieclusters.
  • Stimuleer de ontwikkeling van incubators voor startups buiten de stad.
  • Koppel onderwijs aan arbeid: zorg dat onderwijs goed aansluit op de praktijk en stimuleer bedrijven om stagiaires aan te nemen.
  • Koppel innovatieve bedrijven aan de bestaande maakindustrie om zo toekomstige nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
  • Moderniseer leegstaande bedrijfsterreinen volgens de principes van de circulaire economie of geef ze een nieuwe bestemming.