Gaswinning en mijnbouw

Sinds de ontdekking in 1960 van het toen grootste gasveld ter wereld onder Slochteren verzorgt de Groningse aardgasbel de energie voor het hele land. Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkte de Nederlandse economie. Inmiddels kent Groningen ook de keerzijde. Als sinds de jaren ’90 wordt onze provincie getroffen door aardbevingen. Deze onacceptabele situatie leidt tot scheuren in onze huizen, tast ons gevoel van veiligheid aan, zet de woningmarkt op slot en veroorzaakt onzekerheid die onze gezondheid negatief beïnvloedt. D66 wil dat de mensen zich weer veilig voelen op hun eigen grond, in hun eigen huis. De schade moet worden vergoed en hersteld en we moeten haast maken met de versterkingsopgave. Daarnaast wil D66 dat er met het Nationaal Programma Groningen een nieuwe perspectief komt voor Groningers en Groningen.

Niet morgen,
maar vandaag

Wij zijn blij dat wij onze bijdrage hebben geleverd aan het besluit om de gaswinning af te bouwen. Maak daar nu haast mee. Compenseer mensen die schade hebben. Voor kleine schades willen wij dat er een generaal pardon komt. Pak door met de versterking van huizen en gebouwen. Niet morgen, maar vandaag. De veiligheid van de Groningers moet altijd zwaarder wegen dan de begroting van Nederland. De inwoners verdienen ondersteuning van de provincie bij het declareren van de schades. De provincie kan hiervoor eerst provinciale middelen inzetten, maar provinciaal geld dat hiervoor wordt ingezet moet uiteindelijk altijd verhaald worden op het Rijk en de NAM.

Perspectief voor
Groningen

D66 wil dat er ook een nieuw perspectief voor Groningen komt. Voer het Nationaal Programma Groningen zo snel mogelijk uit en verzilver de kansen die dit programma biedt. Zo creëren we nieuwe banen en versterken we onze economie. Zorg dat vakmensen geschoold of omgeschoold worden. Voor het schadeherstel, de versterking en het onderhoud van woningen, bedrijven en erfgoed. Maar ook voor de andere transities die eraan komen. Behoud bestaand en toekomstig arbeidspotentieel voor onze regio. Werk samen omliggende provincies en gemeenten aan het verbeteren van de regionale en (inter)nationale bereikbaarheid van Groningen en de groei van de economie.

Er moet één regime komen voor de schade van de gaswinning. En ook voor de schade door overige mijnbouwactiviteiten, zoals de zoutwinning. Stuur inwoners niet langer heen en weer tussen verschillende loketten. Breng in kaart wat de risico’s zijn van de zoutwinning voor de inwoners.

Kortom

  • Maak haast met afbouwen gaswinning en versteviging van huizen.
  • Voer een algemeen pardon in voor kleine schades.
  • Maak haast met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen.
  • Zorg dat we genoeg goed opgeleide vakmensen voor zowel schadeherstel en versterking als voor andere sectoren.
  • Zorg dat de schade van de gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten op dezelfde manier wordt afgehandeld.