Ruimte en wonen

Groningen is een rijke provincie. We hebben meer middeleeuwse kerken dan Toscane en ons cultuurhistorische landschap is het oudste van Noordwest-Europa. Juist daarom is het zo belangrijk dat om die ruimte zorgvuldig in te richten met oog voor de mensen die er wonen en werken en de bedrijven en instellingen die er gevestigd zijn. Om de leefbaarheid van stad en platteland op peil te houden, mogen we echter niet stil blijven zitten. D66 staat voor een vitaal platteland en een sterke stad, waar het goed leven, wonen en werken is. Samen zorgen we ervoor dat het schitterende Groningse landschap dat ons zo dierbaar is, groen, ruim en schoon blijft!

Een groen en
ruim landschap

D66 staat voor een vitaal platteland en een sterke stad, waar het goed leven, wonen en werken is. Samen zorgen we ervoor dat het schitterende Groningse landschap dat ons zo dierbaar is, groen, ruim en schoon blijft!

D66 wil dat de provincie investeert in het behoud van onze monumenten en karakteristieke, beeldbepalende gebouwen. Ook vinden we dat gemeenten samen met de provincie aandacht moeten besteden aan de ruimtelijke kwaliteit en de bouwkwaliteit, zodat we nu bouwen aan het erfgoed van de toekomst.

Goede voorzieningen en nieuwe bedrijvigheid

We willen het woon-, werk- en leefklimaat aantrekkelijk van het ommeland aantrekkelijk houden door middel een van een goede bereikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken en goede zorg. De provincie kan samen met inwoners en gemeenten bekijken wat nodig is in een gemeenschap en hoe voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijven. Dit geldt ook zeker voor regio’s die krimpen. Daarnaast willen we de provincie aantrekkelijk houden voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en industrie. Leegstaande bedrijventerreinen moeten daarom zo snel mogelijk gemoderniseerd worden. Bijvoorbeeld met concrete plannen voor een alternatieve bestemming, zoals natuurgebied, sportterrein, recreatie- of woongebied. Er komen wat ons betreft geen bedrijventerreinen bij als op de bestaande terreinen nieuwe bedrijvigheid geaccommodeerd kan worden. Op deze manier houden we het landschap open en karakteristiek.

D66 vindt dat de provincie aandacht moet besteden aan de bereikbaarheid van de stad. Wat betreft de groei van de stad, zijn wij voorstander binnenstedelijke bouw om het landschap eromheen groen en open te houden. Stad en ommeland vormen samen de ruimte in Groningen. Samen werken we aan de beste omgeving. D66 wil dat we goed blijven kijken naar het democratische gehalte van de omgevingswet.

Kortom

  • Investeer in het onderhoud en beheer van onze monumenten en landschappen.
  • Besteed extra aandacht aan het behoud van karakteristieke panden in aardebevingsgebied.
  • Ga door met het verstrekken van uitgebreide regelingen om monumenten te onderhouden en behouden.
  • Stimuleer dorpen en kernen om hun dorpshuis zelf in stand te houden zodat er een plek blijft waar mensen samen kunnen komen, activiteiten kunnen organiseren en vrijwilligerswerk kunnen doen.
  • Houd het landschap rondom de stad groen en open.