Voor afbouw van de gaswinning en een rechtvaardige schade- en versterkingsaanpak

Beeld: Pixabay

Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkt de Nederlandse economie. Groningen heeft te maken met de keerzijde: aardbevingen en scheuren in onze huizen.

Wij zitten met de gevolgen. Wij voelen ons niet veilig. Bij ons staat de woningmarkt op slot. Dat kan niet langer zo: mensen moeten zich weer veilig voelen op hun eigen grond, in hun eigen huis.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen die de basis vormen van onze inzet in Provinciale Staten.

”Wij staan voor een Groningen met
lef en ambitie. Een provincie met goud in handen. Maar alleen door samen te werken kunnen we dat goud verzilveren.”