Statenvergadering 6 juli 2022: Steun voor openbaar vervoer en beëindiging gaswinning

Op 6 juli kwamen Provinciale Staten voor de laatste keer bijeen voorafgaand aan het zomerreces. We hebben onder meer gesproken over de gaswinning in het komende jaar en de begroting voor het openbaar (bus)vervoer. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Beeld: Diepzeekonijn – Marketing Groningen

Snelle beëindiging gaswinning, meer vaart achter versterking

Voor het komende gasjaar, dat in oktober dit jaar begint, heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat het Groningenveld alleen nog kan worden gebruikt als er sprake is van een zeer koude winter en uitval van stikstofinstallaties. De onzekerheid op de Europese gasmarkt vereist wel dat alle gasputten op de zogenaamde ‘waakvlam’ blijven staan om snel op te kunnen schakelen wanneer dat nodig is. Daardoor zal komend jaar nog 2,8 miljard kuub gas worden gewonnen. Vervolgens kan in 2023 of uiterlijk 2024 het Groningenveld worden gesloten, mits de gasopslag in Grijpskerk omgebouwd en gevuld is, de stikstoffabriek in Zuidbroek functioneert, en de vraag naar Gronings gas uit het buitenland volgens planning wordt afgebouwd.

Onze fractie steunt de staatssecretaris in zijn doel om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen. “De onzekerheid in Europa en de voorwaarden maken het echter tot in het laatste jaar spannend of dit ook echt in uiterlijk 2024 gaat lukken. Dat is en blijft wel ons streven, want de gaswinning in Groningen is niet veilig en onze veiligheid is ook niet te koop. Wij willen nu dan ook geen koppeling maken tussen de opbrengsten van de gaswinning en extra investeringen in de provincie. Geld voor Groningen moet er hoe dan ook komen, andere suggesties moeten we niet wekken,” aldus woordvoerder Peter Gerrits. Daarnaast hebben wij opgeroepen de versterking van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten te versnellen, zodat de beoogde einddatum van de uitgevoerde versterking kan worden behaald. Ook willen wij dat de beslissingsmogelijkheden van inwoners in de nieuwe ‘dorpenaanpak’ worden vergroot, vooral als het gaat om de aanpak van de openbare ruimte.

‘Gaswinning in Groningen is niet veilig en onze veiligheid is ook niet te koop.’

Statenlid Peter Gerrits

Uitgangspunten goed meegenomen in
begroting OV

Al eerder spraken we in een commissievergadering over de te verwachten tekorten bij het OV-bureau, dat het openbaar (bus)vervoer in onze provincie en buurprovincie Drenthe regelt. Deze tekorten dreigen als gevolg van het verdwijnen van de coronasteun vanuit het Rijk na dit jaar, terwijl het aantal reizigers voorlopig nog niet op het niveau van voor de crisis is. Daarom heeft onze fractie een oproep van regionale en lokale politici en bestuurders gesteund om de ‘beschikbaarheidsvergoeding’ voort te zetten.

Door de onzekerheid moet het OV-bureau in haar begroting wel rekening houden met het wegvallen van de overheidssteun. Woordvoerder Peter Gerrits: “In de commissievergadering hebben wij gepleit ondanks de benodigde besparingen het OV-netwerk zoveel mogelijk in stand te houden en alleen daar waar het qua reizigersaantallen mogelijk is de frequentie van het busvervoer te variëren. Ook hebben wij geadviseerd terughoudend om te gaan met prijsstijgingen en voor een beperkt deel de reserves van het OV-bureau in te zetten.” D66 is blij dat deze uitgangspunten terug te zien zijn in de begroting en dat er financieel ruimte is om flexibel op te schalen wanneer dat nodig blijkt te zijn. De maatregelen in de dienstregeling zijn minder ingrijpend dan was voorgenomen en de tarieven worden voorlopig niet verhoogd. Ook is het goed om te lezen dat de reizigersaantallen momenteel sneller toenemen dan eerder werd verwacht.

Meer over deze Statenvergadering

Naast bovenstaande onderwerpen kwamen in deze Statenvergadering ook de bezwaren tegen het voorkeursrecht op gronden in de Oostpolder en de benoeming van leden voor de referendumcommissie aan bod. De gehele Statenvergadering is hier terug te zien. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.