Provincie doet grote investering in verkeersveiligheid voor fietsers

Onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk heeft bekendgemaakt dat de provincie vier miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor gemeentelijke projecten gericht op de verkeersveiligheid van fietsers. Daarmee wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Fiets (pdf), waarin verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel vormt.

De achttien projecten rond de verkeersveiligheid van fietsers op kaart - Beeld: Provincie Groningen

Diverse projecten
in hele provincie

Het beschikbare bedrag wordt geïnvesteerd in diverse projecten verspreid over de provincie. Zo wordt er een nieuw, vrijliggend fietspad aangelegd in Appingedam, krijgt de Boumaboulevard in Groningen nieuwe fietsoversteken en wordt het fietspad tussen Beerta en Bad Nieuweschans verbreed. De ingrepen die de provincie nu samen met gemeenten doet moeten helpen de stijgende trend in het aantal ongevallen onder fietsers om te buigen.

Fietsen aantrekkelijker
en veiliger

D66 vindt het belangrijk dat we met deze investeringen het fietsen in onze provincie aantrekkelijker én veiliger maken. In ons verkiezingsprogramma gaven we al aan dat de populariteit van de e-bike en de speed pedelec zorgt voor snelheidsverschillen op fietspaden en daarmee voor onveilige situaties. Door op achttien plekken in de provincie de infrastructuur voor fietsers aan te pakken, laten we zien dat de fietser in Groningen echt op de eerste plaats staat. Dat doen we ook door te investeren in nieuwe (door)fietsroutes, zodat alle plaatsen in de provincie steeds beter bereikbaar worden voor fietsers.