Houd vast aan beëindiging gaswinning

Onze Provinciale Statenfractie wil vasthouden aan beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld volgend jaar. We reageren daarmee op de motie die enkele leden op het komende partijcongres willen indienen met de oproep de gaswinning te hervatten gezien de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De fractie sluit zich met dit standpunt aan bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat aangeeft dat verdere winning van Gronings gas onveilig is zolang de versterkingsoperatie nog niet is afgerond.

Beeld: Pixabay

Veiligheid inwoners
niet te koop

Met deze oproep volgen de Statenleden de lijn van minister Jetten voor Klimaat en Energie en staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. Fractievoorzitter Peter Gerrits: “Wij staan in nauw contact met hen en onze Tweede Kamerfractie en weten dat zij ons steunen in het streven de gaswinning zo snel als mogelijk volledig af te bouwen. Een verhoging van de gaswinning is voor ons onacceptabel, ook al zouden de opbrengsten hiervan terugvloeien naar de provincie. De veiligheid van onze inwoners is niet te koop.” In de Statenvergadering van vorige week is een motie van de fractie met vergelijkbare strekking aangenomen.

Oproep om tegen
te stemmen

Bij het landelijke congres van D66 wordt gestemd over de moties die oproepen de gaswinning te hervatten. “Wij als Groninger Statenleden zullen hier nadrukkelijk tegen stemmen en we roepen andere leden van onze partij op hetzelfde te doen. We moeten vasthouden aan de belofte die we Groningers hebben gedaan,” aldus Peter. Het congres inclusief de stemmingen vindt plaats op zaterdag 18 juni in ’s-Hertogenbosch.

[UPDATE] Onze fractie is blij dat de motie bij het congres met een overgrote meerderheid is verworpen. We hebben daarbij veel steun gekregen voor ons standpunt om de gaswinning zo snel als mogelijk af te bouwen, van leden binnen en buiten Groningen.