De reactie D66 Groningen rapport  parlementaire enquête gaswinning

Vandaag is het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning bekendgemaakt. We zullen het rapport van de commissie goed bestuderen, maar duidelijk is dat de Groningers na al die jaren van onveiligheid en schade recht moet worden gedaan.

Natuurlijk willen ook wij graag weten hoe het kan dat het financiële resultaat altijd belangrijker lijkt te zijn geweest dan de veiligheid van de Groningers, en we willen er graag aan bijdragen dat dit nooit meer kan gebeuren. Maar nog belangrijker is dat de problemen van de Groningers worden opgelost: met een fundamenteel betere schadeafhandeling, versterking van onze woningen en het stoppen met de gaswinning, zo snel als mogelijk.

Daarnaast willen we dat Groningen aan de toekomst kan bouwen. Een toekomst zónder gaswinning, maar met duurzame werkgelegenheid, goed en veilig wonen en een goede bereikbaarheid van de hele provincie. Groningen is voor altijd dichtbij.

Als Groningers willen wij zelf onze toekomst bepalen. We beginnen daarmee op 8 maart. Dan komen alle gemeenteraden én Provinciale Staten bijeen om gezamenlijk de Groningse conclusies te presenteren. Er zal een eind moeten komen aan de schade- en versterkingsproblemen en we maken gezamenlijk de toekomst van Groningen.