Wonen.

Wonen is een basisrecht.

Wonen op de plek waar je sociaal en economisch mee verbonden bent zou dat ook moeten zijn.

De concurrentiepositie van de Opsterlanders op de lokale woningmarkt is door passief lokaal en landelijk beleid ongekend onder druk komen te staan. Het credo van het college was ‘alleen bijbouwen bij aantoonbare behoefte’, een beleid dat door de tijd snel is ingehaald. In de afgelopen jaren is er veel te weinig bijgebouwd. Realiteit is nu voor veel Opsterlanders is dat het onmogelijk is om hier hun eerste woning te kopen dan wel fatsoenlijk te verhuizen binnen de gemeente.

Wij gaan voor èchte oplossingen. Voor zowel de korte als de lange termijn.

In het kort

 • De gemeente neemt de leiding op het gebied van stedenbouwkunde en woningbouw
 • Mensen met economische en sociale binding aan Opsterland krijgen tijdelijk voorrang voor een woning
 • Snel bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen – ook in kleine dorpen
 • Gemeente helpt starters actief
 • Actief plaats maken voor moderne woongemeenschappen en flexibele woonvormen
 • Beleggers worden tijdelijk geweerd
 • Het wordt tijdelijk toegestaan om recreatiewoningen tijdelijk permanent te bewonen
 • Het splitsen van een woning wordt gratis
 • Actief inzetten tot omvormen leegstaande gebouwen naar kleinere appartementen
 • Versnellen proces inzake aanvraag woonbestemming
 • Aandacht blijven houden voor het middensegment in combinatie met. levensloopbestendig bouwen
 • Integrale visie op de ontwikkeling van Gorredijk

Snelle oplossingen voor de korte termijn.

Om de balans in Opsterland te herstellen tijdens deze wooncrisis zijn daarom tijdelijke maatregelen nodig tot er weer voldoende aanbod is op de markt. Hoewel de oplossing is om zo snel mogelijk woningen bij te bouwen, kan het nog jaren duren voordat het tekort is opgelost. Daarom moet zo snel mogelijk voor extra woonruimte gezorgd worden. Dit wil D66 realiseren door het toestaan van permanente bewoning in recreatiewoningen voor de komende vier jaar. Wij zijn van mening dat recreatieondernemers zelf in staat zijn om de afweging toeristische versus permanente bewoning te maken. Ook moeten wij het mogelijk maken om bestaande (leegstaande) gebouwen snel om te vormen naar appartementen en het splitsen van woningen gratis te maken door deze vergunningprocedures voorrang te geven.

Starters ècht helpen

Ook gaat de gemeente starters helpen door het verstrekken van meer startersleningen en door erfpachtconstructies aan te bieden, waarbij de starters de eerste vier jaar geen erfpacht hoeven te betalen en altijd een koopoptie op de grond houden. Hierdoor zal de aankoopprijs van een starterswoning aanzienlijk lager uitvallen. Daarnaast wordt het aanbod voor starters en ouderen vergroot door het actief plaatsmaken voor moderne, flexibel inzetbare woonvormen.

Sociale en economische binding met Opsterland.

Wij willen, in navolging van gemeente Amsterdam, onderzoek naar de mogelijkheid tot het tijdelijk geven van voorrang voor mensen met een sociale en economische verbinding met Opsterland.

Beleggers tijdelijk weren.

Beleggers de komende vier jaar geweerd worden door het instellen van een woonplicht van tenminste een jaar jaar bij aankoop van een woning.

Ook aandacht voor het middensegment.

In de woonvisie moet expliciet aandacht worden besteed aan het middensegment. Ook hierin is de laatste jaren weinig bijgebouwd. Niet alleen om doorstroom en dus ruimte voor starters en senioren te creëren, maar ook mensen van buiten de gemeente aan te trekken. Deze hebben we hard nodig om krimp te voorkomen.

Integrale visie Gorredijk.

In Gorredijk, het grootste dorp van Opsterland, worden veel belangrijke problemen en ontwikkelingen zonder visie en los van elkaar behandeld: Sportcomplex Kortezwaag, ontwikkeling De Vries-terrein, nieuwe supermarktlocatie, Loevestein, Burgemeester Harmsmaschool en De Skâns. Wil Opsterland groeien en een concurrerend woon- en leefgebied bieden dan zal er een integrale visie op de ontwikkeling van Gorredijk moeten komen. , Wij blijven ons daarvoor inzetten!