Josien Heijs

Beeld: J. Heijs

Docent Nederlands – woonachtig in Beetsterzwaag.

Mienskip is een gelijk speelveld volgens een sociaalliberaal maar helaas is het gelijke speelveld tanende. Om dit te herstellen moet Opsterland zorgen dat elk individu de mogelijkheid houdt tot cultuur, recreatie en sport. Voorkomen moet worden dat mensen zonder een brede beurs een avond schouwburg of een lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen veroorloven. Voorzieningen als de Skans en Burgemeester Harmsma school moeten worden vernieuwd voor een leefbaar Gorredijk en dus een leefbaar Opsterland. Onze gemeente is een team van mensen waarin iedereen zich veilig voelt en waarin iedereen meedoet.  Bescherming van de regenbooggemeenschap en mensen met een andere etnische afkomst is daarbij heel belangrijk. Iedereen moet zich welkom voelen in de gemeente Opsterland.