Jeugd.

De jeugd is de toekomst, daarom moeten zij vrij zijn om zich maximaal kunnen ontwikkelen, óók in een plattelandsgemeente.

In het kort

  • Gratis openbaar vervoer voor de jeugd
  • Iedereen moet tenminste twee keer per week kunnen sporten
  • Een A- en B- zwemdiploma worden volledig vergoed vanuit het Kindpakket
  • Elk kind een fiets vanaf groep 3
  • Echt budget voor een jeugdraad
  • Gemeente zet zich actief in tegen Jeugdwerkeloosheid

Vrij zich om te verplaatsen.

Jeugd tot elf jaar mag vaak gratis mee in het openbaar vervoer in Opsterland. Wij vinden dat ook de jeugd tussen elf en achttien jaar zich vrij moet kunnen verplaatsen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom willen wij gratis openbaar vervoer voor deze groep, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over reiskosten, of afhankelijk zijn van hun ouders, als ze naar een ander dorp of een stad moeten voor een sociale activiteiten, een bijbaan, sport, muziekles, bioscoopbezoek etc.

Elk kind een fiets vanaf groep 3.

De fiets is het allerbelangrijkste vervoermiddel voor een kind. Daarom vinden wij dat het Kindpakket uitgebreid moet worden zodat elk kind toegang heeft tot een fiets en elk kind vrij is om zich te verplaatsen. Nu kunnen kinderen uit kwetsbare groepen pas vanaf groep 7 aanspraak maken op een fiets.

Een zwemdiploma is een basisbehoefte.

Iedereen verdient een gelukkige, gezonde en veilige jeugd. In de huidige situatie moeten minima voor een A-zwemdiploma ruim 400 euro bijbetalen en wordt voor de jeugd maximaal één keer sporten vergoed. Wij vinden zwemles een basisbehoefte en dat het Kindpakket in Opsterland uitgebreid moet worden, zodat elk kind zichzelf goed kan redden in het water.

Elk kind kan twee keer per week sporten.

Ook vinden wat dat elk kind en ten minste twee keer per week zorgeloos moet kunnen sporten. Zodoende willen wij dat de gemeente een inspanningsverplichting moet vragen van verenigingen welke zij steunt om kinderen bekostigd uit het Kindpakket gratis bij een tweede wekelijkse les te plaatsen. Wij schatten in dat dit voor de vereniging veelal kosteloos kan, waar nodig kan de gemeente vanuit het Kindpakket bijspringen.

Een jeugdraad die echt verschil kan maken

Jong geleerd is oud gedaan, de jeugd heeft de toekomst. Als we de jeugd actief bij de gemeentepolitiek willen betrekken zullen we een jeugdraad met een echt budget moeten installeren. Dit is niet alleen leerzaam maar zou zelfs een oplossing kunnen zijn bij een democratische patstelling in de raad. Jongeren moeten een verschil kunnen maken in Opsterland door de Raad te adviseren en eigen plannen te kunnen realiseren.