Danny van der Weijde-Hoogstad

Beeld: D. van der Weijde-Hoogstad

Lippenhuizen – Ondernemer en Statenlid Provincie Fryslân

Opsterland verdient een nieuwe raad en college die vol met ambitie aan de slag gaan om te werken aan het Opsterland van de toekomst. D66 is een partij van ideeën en ambitie. Voor een gezonde leefomgeving, voor een duurzame economie en een samenleving die voor iedereen werkt.

Om werk te maken van alle kansen die er liggen is het nodig om de samenleving anders in te richten. Wil Opsterland inclusief zijn en iedereen mee laten doen, dan moet er minder vanuit beperkingen gedacht worden en meer vanuit inclusiviteit handelen. Denk aan toegankelijkheid (bijv. van gebouwen), bereikbaarheid en mobiliteit, het zorg dragen van kansengelijkheid in het onderwijs en toegang tot sportfaciliteiten.