Energietransitie.

De Energietransitie raakt iedereen, daarom moet iedereen ervan profiteren.

In het kort

  • Wij zetten maximaal in op isolatie
  • Iedereen wordt betrokken bij en heeft voordeel van de energietransitie
  • Zo komt het eigendom van groene energiebronnen voor minimaal 50% van de Mienskip
  • Nieuwbouw zonder gasaansluiting
  • Zoveel mogelijk zonnepanelen op bestaande bebouwing
  • Voldoende openbare laadpalen in de hele gemeente
  • Geen centrale mestvergisters in Opsterland

Een hele grote opgave voor gemeente Opsterland

De energietransitie is mogelijk de grootste opgave welke de gemeente te wachten staat. De landelijke opgave voor CO2-reductie is duidelijk, de vertaling naar lokaal is een opgave voor de Mienskip. Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. D66 onderschrijft deze ambitie en is van mening dat Opsterland dit kan realiseren door de juiste dingen te doen.

Isoleren, isoleren, isoleren

De goedkoopste, makkelijkste en meest efficiënte manier is om energie te besparen door isolatie. Wat niet gestookt wordt, hoeft niet opgewekt te worden. De gemeente moet daarom huiseigenaren en woningbouwcorporaties stimuleren om bestaande woningen zo snel mogelijk verder te isoleren. Dit door het actief aanbieden van isolatiecoaches, toegankelijke isolatiehandleidingen en subsidies voor woningeigenaren met weinig middelen. Momenteel worden de energiecoaches in Opsterland weinig benaderd. Dit kunnen we veranderen door bij inzet van een energiecoach een isolatiewaardebon te verstrekken.

Sociale transitie

De energietransitie is boven alles een sociale transitie. Het is daarom essentieel dat iedereen actief wordt betrokken in de energietransitie. Wij geloven dat we dit kunnen realiseren door onze punten uit het hoofdstuk ‘Mienskip’ in combinatie met de digitale volksraadpleging en preferenda. Duidelijk moet zijn dat wij een minimaal lokaal eigendom van 50% nastreven. Concreet betekent dit dat de dorpen en hun voorzieningenniveau er vooruit op zullen gaan door kostenbesparingen voor en vergoedingen aan de lokale gemeenschap. Met dat in het achterhoofd moet per dorp een preferendum worden gehouden om de gewenste energiemix te bepalen en welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Dit is volgens ons de basis voor de in te zetten transitie.

Geen centrale mestvergisters in Opsterland

Wij zijn tegen de komst van een centrale mestvergisters in Opsterland. Een centrale mestvergister is per definitie niet duurzaam. Als gevolg van gekoelde opslag, vervoer en herverwarming zal altijd sprake zijn van een negatieve energiebalans. Tevens is geen sprake van een onuitputtelijke bron mest, is het restproduct ‘digestaat’ minder voedzaam dan mest en zal (veel) subsidie nodig zijn om een centrale mestvergister draaiende te kunnen houden. Ook is inmiddels duidelijk dat de veestapel in Nederland zal moeten krimpen, waarmee de toekomstige aanvoer van voldoende mest onzeker is geworden. We doen het goed of we doen het nòg niet.