Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open, levendige en betrokken maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 ziet ondernemerschap dan ook als basis voor een succesvolle samenleving. Het begint ermee dat ondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, uiteraard rekening houdend met hun omgeving.

In het kort

  • Ondernemersvrijheid door minder regels
  • Meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht
  • Ondernemersraad Opsterland
  • Stimuleren duurzaam ondernemerschap
  • Geen gemeentelijke heffingen voor startende ondernemers
  • Inwoners met een bijstandsuitkering moeten de mogelijkheid krijgen om een onderneming kunnen opzetten, zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering.

Gunstig ondernemersklimaat.

We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de gemeente is daarin voor D66 onmisbaar.

Startende ondernemers stimuleren.

Juist voor startende ondernemers en zzp’er kunnen we als gemeente het verschil maken. Zij zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers en zzp’ers. Zij betalen de eerste drie jaar geen gemeentelijke heffingen. D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan. Ook wil D66 ondernemers steunen door het afschaffen van bouwleges op duurzame uitbreidingsplannen.