De agrarische sector.

Boeren zijn erg belangrijk. Zij zorgen voor ons eten en zijn verantwoordelijk voor het beheer van bijna 70% van onze gemeentelijke oppervlakte.

Cruciaal bij de dringend noodzakelijke overgang naar een duurzame leefomgeving is dat de grond op een volhoudbare wijze wordt gebruikt en beheerd. Een duurzame agrarische bedrijfsvoering (circulair en natuurinclusief) is essentieel, gepaard aan herstel en verbetering van de landschapsstructuur. In samenhang met ruimtelijk ingepaste productie van duurzame energie uit zon en wind draagt zij bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

In het kort

  • Er komt een gemeentelijk boerensteunpunt voor transitiezaken
  • Vergunningstrajecten van boerenbedrijven in het kader van verduurzaming krijgen voorrang
  • Wij willen dat boeren een grote rol spelen in de energietransitie
  • Boeren krijgen meer ruimte voor het ontplooien van nevenactiviteiten
  • Subsidie en steun voor initiatieven welke Opsterlandse producten direct aan de burger verkopen
  • Gemeente spant zich in om regeldruk boeren te verminderen
  • Gemeente stimuleert verbetering van biodiversiteit op landbouwgrond

Proactieve verbindende rol voor de gemeente.

Voor de noodzakelijke overgang naar een duurzaam beheer van het agrarisch gebied is een (pro)actieve, verbindende rol van de gemeente onmisbaar. De gemeente moet daarom een steunpunt oprichten voor boeren die nog niet volgens het kringloopprincipe en natuurinclusief werken. Hierbij moet de gemeente samenwerken met boeren uit de omgeving die dit al wel doen. Dit steunpunt moet het boeren makkelijker te maken de weg te vinden in alle beschikbare informatie en ze helpen bij het aanvragen van (landelijke) verduurzamingssubsidies. Gemeentelijke vergunningstrajecten voor boeren die willen verduurzamen moeten voorrang krijgen. Wij vinden dat we als hele maatschappij de rekening voor deze transitie moeten dragen.

Nevenactiviteiten.

Daarnaast moeten boeren vrijheid krijgen voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels, horeca en andere vormen van recreatie. Hiermee kunnen zij duurzame inkomstenbronnen genereren. De gemeente moet duidelijke kaders stellen wat onder welke omstandigheden mag en subsidies verstrekken voor initiatieven die de verkoop van lokale producten aan de omgeving stimuleert. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld faciliteren verkoopautomatiek aan de boerderij en centrale ‘pick-up points’ in de dorpen. Door het beperken van de rol van tussenhandels en supermarkten krijgt de boer een eerlijke prijs en kan hij meer investeren in duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van zijn onderneming. Ook kunnen boeren een grote rol spelen in de energietransitie, uiteraard in samenspraak met de Mienskip.