Kies voor de toekomst.

Wij gaan het wèl regelen.

Shajan de Wagt - Beeld: Niels Kooistra

Saamhorigheid.

D66 staat voor mij voor saamhorigheid, het realistische en fatsoenlijke midden waarin sociaal en liberaal samenkomt. Zelfstandigheid stimuleren maar niemand laten vallen, want het leven is n u eenmaal niet volledig maakbaar. Niet weglopen voor problemen, maar ze een stap voor zijn zodat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de volgende generatie.

Toename kansongelijkheid in plattelandsgemeenten

In de aanloop naar de afgelopen landelijke verkiezingen is het meer dan duidelijk geworden dat de inkomenskloof en de kansongelijkheid in Nederland zijn toegenomen. Ook was te zien dat veel partijen het comfort van de korte termijn verkiezen boven de toekomst van de nieuwe generatie. Dit is kenmerkend voor de politiek die decennialang is bedreven: reageren in plaats van anticiperen. Dit is de reden dat wij momenteel in een klimaatcrisis, wooncrisis en stikstofcrisis zitten en steeds grotere personeelstekorten in de zorg en het onderwijs zien ontstaan. De hoogste prijs hiervoor wordt momenteel betaald door de starters en de mensen met de laagste inkomens. Ook is de afgelopen decennia landelijk zwaar ingezet op decentralisering en het realiseren van ‘efficiency’ in de uitvoering van maatschappelijke taken. In werkelijkheid betekent dit niks anders dan uitholling van basisvoorzieningen. Uitgestrekte plattelandsgemeenten zoals Opsterland zijn hier de dupe van. Samen moeten wij een voorzieningencrisis in onze gemeente zien te voorkomen.

Goed bestuur & Mienskip

Door het dalende voorzieningenniveau en een groot tekort aan betaalbare woningen neemt voor Opsterlanders de kansongelijkheid toe. In onze kleine en diverse gemeente met beperkte middelen zijn we meer dan ooit op elkaar aangewezen om de boel leefbaar te houden. Daarom is naast goed bestuur de ‘Mienskip’ van essentieel belang. Goed bestuur begint bij een duidelijke visie met duidelijke langetermijndoelstellingen. Het bestuur moet integer zijn, leiding nemen en transparant zijn in zijn intenties. Het moet de duurzaamheid van zijn besluiten op structurele en consistente wijze onderbouwen. Het bestuur moet onmiddellijk inhoud geven aan de krachtterm ‘Mienskip’. De spelregels voor lokale inspraak moeten voor iedereen duidelijk zijn, zodat men aan de slag kan en geen willekeur kan ontstaan. Het bestuur mag zijn verantwoordelijkheden niet zomaar afschuiven op de Mienskip en zich niet meer in het grijze gebied van onduidelijkheid verschuilen. Boven alles moet de Mienskip structureel betrokken worden bij de besluitvorming, daar hebben we anno 2022 alle middelen voor. Alleen zo creëren we het draagvlak dat nodig is voor de aanstaande energietransitie en het behoud van een leefbaar Opsterland.

Dit verkiezingsprogramma is een visie op wat volgens ons noodzakelijk is om samen een succes te maken van Opsterland, waarbij we iedereen zoveel mogelijk vrij laten en niemand laten vallen.

Shajan Aize de Wagt,
Lijsttrekker D66 Opsterland