Bereikbaarheid.

De mobiliteit is heel belangrijk in een plattelandsgemeente, zeker wanneer steeds meer winkels en voorzieningen uit de kleine kernen verdwijnen. Het is de taak van de gemeente om te werken aan een goede infrastructuur en op te komen voor toegankelijk en betaalbaar vervoer. Wij willen moderne, duurzame en goed verlichte fietspaden. Ook willen wij deelconcepten stimuleren, voor de mensen die geen auto kunnen betalen of geen auto willen. Met de komst van de Lelylijn zal Opsterland een sociale en economische impuls krijgen. wij steunen de komst van de Lelylijn dan ook van harte, maar wij stellen dat deze niet door onze natuurgebieden mag lopen.

In het kort

  • Fietsen en gebruik van openbaar vervoer moeten gestimuleerd worden
  • Steunen van de komst van de Lelylijn – maar niet door onze natuurgebieden
  • Aanleg fietssnelwegen naar openbaar-vervoerpunten en sleutelvoorzieningen
  • Belangrijke fietspaden moeten duurzaam en goed verlicht worden
  • Openbaar vervoer uitbreiden met deelconcepten

Openbaar vervoer en deelvervoer.

Niet iedereen kan een auto betalen en niet iedereen wil een auto. In dit geval biedt een deelconcept een uitkomst. Hiervoor zal Opsterland actief moeten samenwerken met omringende gemeenten om ervoor te zorgen dat de deelconcepten een voet aan de grond krijgen. Commerciële deelconcepten zien wij niet snel verschijnen in Opsterland. Wij vinden dan ook dat Arriva provinciaal moet worden uitgedaagd om een deelconcept als aanvulling op haar openbaar-vervoer faciliteiten te realiseren. Een goede balans tussen openbaar vervoer en deelvervoer is wat ons betreft de sleutel tot blijvende goede bereikbaarheid. Ook zijn we voor elektrische deelfietsen voor de jeugd en voor toeristen, zodat deze zich makkelijker en vrijer over grote afstanden kunnen bewegen.

Fiets.

De fiets is de meest duurzame manier van vervoer. We zijn dan ook blij dat met de komst van de elektrische fiets. Wel kunnen fietspaden te krap worden en soms zijn ze slecht onderhouden. Daarom zijn wij voor de aanleg van vierbaans fietssnelwegen naar openbaar-vervoerpunten sleutelvoorzieningen en toeristische routes. Meer ruimte zorgt voor meer veiligheid en meer fietsplezier. Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat fietspaden duurzaam en goed worden verlicht. Dit is nu nog niet altijd het geval.

Lelylijn.

Wij zijn voor de komst van de Lelylijn, deze zal Opsterland sociaal en economisch verder helpen. De Lelylijn zal voor ongeveer twintig kilometer door de gemeente lopen. Wij vinden dat de Lelylijn voor het behoud van natuur en zicht zoveel mogelijk langs de rijksweg A7 moet lopen en onze natuurgebieden zo min mogelijk mag doorkruisen. Waar natuur wordt opgeofferd moet hiervoor met natuur volwaardig gecompenseerd worden.