Kunst en Cultuur.

De culturele instellingen in Opsterland zijn van groot belang voor het bereiken en in standhouden van een duurzame en harmonieuze samenleving. Zij bieden enerzijds de mogelijkheid aan mensen om op actieve wijze hun passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen, anderzijds brengen zij ontspanning en dragen zij bij aan het gedachtegoed van ‘ de Mienskip’ . Door gezamenlijke aanwezigheid, beleving en ontmoeting zijn culturele instellingen en voorzieningen van grote waarde voor de gemeenschap. Stuk voor stuk zijn belangrijke pijlers in het cultureel landschap van Opsterland voor zowel haar inwoners als mensen buiten de gemeente.

In het kort

  • Kunst- en Cultuur moet toegankelijk zijn voor alle lagen uit de bevolking
  • De gemeente moet participeren in het “Volwassenenfonds Sport & Cultuur”
  • Muziekonderwijs in Opsterland moet op meer plekken worden aangeboden
  • De gemeente helpt bij de vormgeving van het cultuuronderwijs op basisscholen
  • Bibliotheken moeten toegankelijk blijven voor iedereen
  • De gemeente stimuleert initiatieven die integratie van kunstsectoren bevorderen, door
  • Actief samenwerken met andere gemeenten
  • De Skâns moet dé cultuurdrager in Gorredijk worden

Toegankelijk voor iedereen.

D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking kan komen. De praktijk laat zien dat dit nog niet voor iedereen geldt. Het cultuurbeleid moet erop gericht zijn dat kunst en cultuur voor mensen uit alle lagen van de samenleving beschikbaar en bereikbaar is.

D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en het internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Zeker ook voor kansarme mensen is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft zij toegang tot het internet. Het voortbestaan van bibliotheken staat op dit moment echter onder druk.

Cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs krijgt op elke school dezelfde prioriteit. Bovendien werken we toe naar een meer diverse sector. Scholen worden door de gemeente geholpen bij het opzetten van wekelijks kunst- en cultuuronderwijs door inzetten van instellingen, musea en kunstenaars.

Muziekscholen weer terug in de gemeente

We willen muziekscholen weer terug in onze gemeente. Wanneer ingebed in onze cultuur zoals bijvoorbeeld sportscholen of bibliotheken dat zijn, is voor ieder kind of volwassene de drempel weer laag om zich te verrijken met het leren bespelen van een instrument.

De Skâns

De Skâns in Gorredijk is dringend toe aan modernisering en biedt daardoor een unieke kans om het hart van Gorredijk een enorme impuls te geven. Hiermee kan de hoognodige samenhang tussen de stedenbouwkundige kwaliteit en cultuurhistorie gerealiseerd worden.