Sieb Louwsma

Beeld: S. Louwsma

Bakkeveen – Ondernemer

 “Als ondernemer vind ik het van groot belang dat de lokale economie wordt gestimuleerd. Hierbij speelt de gemeente een belangrijke rol. We hoeven in Opsterland geen grote nationale of internationale bedrijven naar de gemeente te halen. Wat we wel moeten doen is de lokale ondernemers ondersteunen en helpen hun bedrijven zo goed mogelijk te exploiteren. Dat kan door flexibel de regels te hanteren en vooral ook door snel te handelen bij goede initiatieven. Ook kan de gemeente een belangrijke rol spelen om lokale bedrijven te stimuleren hun onderneming duurzaam te maken met goede adviezen, het helpen met subsidieaanvragen en het zelf verstrekken van subsidies.

Daarnaast vind ik het als vader van inmiddels 2 volwassen kinderen van belang dat de huisvesting voor jongeren maar ook voor ouderen in de dorpen van Opsterland beschikbaar en betaalbaar zijn. Er zijn vanuit de bevolking voldoende initiatieven in de gemeente maar deze komen zeer traag tot uitvoering. Voor jongeren die in de gemeente willen blijven wonen  moeten er voldoende mogelijkheden zijn en voor ouderen die kleiner willen gaan wonen ook. Op deze wijze kan een goede doorstroming worden bereikt op de lokale woningmarkt.”